Update

datum: 14.06.2016

tekst: RAI

Prognose aftersalesmarkt: aantal onderhoudsmomenten stabiel bij lagere omzet

Het aantal onderhoudsmomenten in de aftersalesmarkt zal in 2021 naar verwachting uitkomen op 13,7 miljoen (-0,3%) en in volume dalen tot naar schatting 4,4 miljard euro (-3,2%). Dit bedrag is als volgt onderverdeeld: onderhoud 1,4 miljard (-7,6%), reparatie 1,2 miljard (+1,2%), banden 0,7 miljard (-6,2%), schadeherstel 0,9 miljard (-8,3%), ruitherstel 0,2 miljard (+2%) en garantiewerkzaamheden (-0,1%). Een en ander blijkt uit het aftersalesonderzoek ‘Groeien in een veranderende markt’ dat RAI Vereniging tijdens de afgelopen EQUIPVAK beurs in Expo Haarlemmermeer presenteerde.

Het onderzoek, dat in nauwe samenwerking met ICDP werd opgesteld, en dat zowel onderhoud, reparatie, banden, schade- en ruitherstel alsmede garantiewerkzaamheden omvat, laat zien dat na jaren van daling in 2015 voor het eerst weer sprake van een stijging van de gemiddelde besteding aan onderhoud.

Gaven consumenten in 2014 nog gemiddeld 399 euro uit aan het onderhoud van hun auto, vorig jaar lag dat bedrag met 434 euro bijna 9 procent hoger.

Tot de belangrijkste variabelen die de toekomstig omvang van de aftersalesmarkt bepalen behoren, zo schrijven de onderzoekers, de omvang en samenstelling van het wagenpark, het gemiddelde jaarkilometrage, de service intervals, de technische betrouwbaarheid van voertuigen en de banden/schademarkt.

Minder schadeherstel
De onderzoekers stellen vast dat een toename van de nieuwverkopen en de langere levensduur van auto’s tot een verdere uitbreiding van het wagenpark leiden. Het totale park groeit tussen nu en 2021 naar verwachting van 9,3 tot 9,7 miljoen personen- en bestelauto’s. Daarbij gaat men er van uit dat in het prognosejaar 47 procent van het voertuigpark ouder zal zijn dan tien jaar. Op dit moment is dat nog 44 procent. Daar staat tegenover dat het gemiddelde jaarkilometrage de komende jaren verder zal afnemen.

Samen met de verbeterde technische betrouwbaarheid van auto’s, verkeersmanagement en het afnemend aantal ongelukken leidt dit naar alle waarschijnlijkheid tot minder schadeherstel in 2021. Dat is een tendens die zich al enkele jaren geleden heeft ingezet. In 2010 lag het aantal schadeherstelwerkzaamheden op 1,9 miljoen. Inmiddels is dat volume afgenomen tot 1,45 miljoen in 2015. Positief is het rapport over de bandenmarkt. Die groeit tussen nu en 2021 naar raming van 7,8 tot 8,6 miljoen stuks, waarbij zij aangetekend dat winterbanden ongeveer 25 procent van de verkopen omvatten.

Dealerbedrijven blijven volgens het onderzoek dominant in de markt van nieuwe auto’s, terwijl het onderhoud van oudere auto’s, vanaf zes jaar, vooral bij onafhankelijke garagisten plaatsvindt.


datum: 13.04.2016

tekst: AUMACON

De Nederlandse autobranche presteerde in 2015 goed. De vraag naar nieuwe auto’s was sterk. Dit kwam vooral door een wijziging in de fiscale bijtelling per 1 januari 2016. Veel mensen haalden de aanschaf van een nieuwe auto om die reden naar voren. Dit is goed terug te zien in de verkoopcijfers over de eerste maanden van dit jaar: die zijn flink gedaald.
Voor heel dit jaar wordt in het algemeen dan ook weer een krimpendeautomarkt verwacht.

Stringent kostenbeleid
In 2015 liet de autosector een stijging van de netto-omzet van ruim 5% zien. Tegelijkertijd bleef de sector scherp op de bedrijfskosten. Deze bleven nagenoeg gelijk (+0,2%), met name door lagere huisvestingskosten. De stijgende omzet, in combinatie met een stringent kostenbeleid, heeft ervoor gezorgd dat gemiddeld genomen de winst in de autosector is verdubbeld.

Lees meer

Autolease | NL

datum: 26.09.2017

tekst: BNR/AUMACON

Dit jaar al 100.000ste private leasecontract

De vraag naar private lease is volgens de VNA hard aan het groeien. In juni 2017 waren er in Nederland 85.000 private leasecontracten, een vertienvoudiging ten opzichte van 2013. ‘Naast de groei die we in zakelijke autolease zien, zien we dat private lease dit eerste halfjaar ontzettend doorgroeit’, zegt Renate Hemerik, directeur van de VNA. ‘Dat heeft ons inziens te maken met het feit dat de consument heel graag zorgeloos wil autorijden, tegen vaste kosten.’

Volgens de VNA zal dit jaar al het aantal van honderdduizend private lease-auto’s gehaald worden. Eerder werd nog door de Economische Dienst van ING voorspeld dat dit pas in 2020 zou gebeuren. Berekeningen van AUMACON bevestigen de jongste VNA-raming. Clem Dickmann van AUMACON: “Dit jaar en volgend jaar zal het wagenpark van private leaseauto’s stevig doorgroeien. Te meer omdat er nu nog maar beperkt sprake is van innames van eerder ingezette auto’s. De vervangingsvraag gaat echter de komende jaren een steeds grotere rol spelen.” Een private-leaseauo wordt gemiddeld na zo’n 36 maanden weer ingeleverd bij het leasebedrijf.

Private lease is volgens de Consumentenbond vooral interessant als je per se een nieuwe auto wilt. Het is tegenwoordig al mogelijk vanaf ongeveer 150 euro. Toch waarschuwt de Consumentenbond dat je goed moet uitzoeken wat je precies krijgt voor dat geld en waar je extra voor moet betalen. Het is daarom belangrijk om goed naar de voorwaarden te kijken: zitten verzekeringen erbij? Een vervangende auto? Winterbanden? Een addertje onder het gras kan de contractduur zijn, meent Joyce Donat van de Consumentenbond. Deze is gemiddeld drie jaar en contractbreuk is heel kostbaar. Volgens Hemerik zijn vorig jaar met het Keurmerk Private Lease, onder andere samen met de Consumentenbond, juist evenwichtige voorwaarden geformuleerd en zijn er al bijna 30 leasemaatschappijen verbonden aan het keurmerk. Dat moet een ‘compleet product’ opleveren ‘waar alleen boetes en brandstof nog bijkomen’: verzekeringen, belastingen en kosten per kilometer zijn volgens Hemerik altijd inclusief.


datum: 04.04.2016
tekst: VNA

Record aantal leaseauto’s in 2015

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) schat dat de omvang van de Nederlandse leasemarkt ongeveer 755.000 auto’s groot is. Nooit eerder telde Nederland zo veel leaseauto’s. Eind 2014 waren er volgens VNA-berekeningen nog circa 720.000 leaseauto’s. De groei van een kleine 5 procent in 2015 is volgens de VNA het gevolg van een aantrekkende economie en de toenemende populariteit van private lease.

Het leasen aan consumenten is een bestendige trend gebleken. Nederland telde per eind 2015 naar schatting 36.000 prive-geleaste personenauto’s, 19.000 meer dan per eind 2014. Tot voor kort was de leaseauto vooral iets voor zakelijke automobilisten. Maar ook steeds meer consumenten ontdekken de voordelen van een leaseauto.

VNA-vloot

Het wagenpark van de bij de VNA aangesloten leasemaatschappijen telde per eind vorig jaar ruim 701.100 leaseauto’s, dat is een groei van 6,7 procent ten opzichte van 2014. Het personenautopark telt bijna 570.000 (+7,6 procent) en het bestelautopark ruim 130.000 voertuigen (+2,8 procent). Het marktaandeel van de VNA-leden steeg in 2015 naar 93%. Renate Hemerik, directeur VNA: “De VNA-leden kopen 43% van alle in Nederland verkochte nieuwe auto’s en daarmee levert de autoleasebranche een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling én is de leasevloot de belangrijkste accelerator waar het een veiliger en groener Nederlandse wagenpark betreft.”

Keurmerk Private lease

Veel leasemaatschappijen spelen in op de behoefte van de consument en bieden nu private lease aan. Gezien deze ontwikkeling en het feit dat de consument duidelijkheid moet hebben over wat een vertrouwd, verantwoord en veilig leaseproduct is, is 1 februari het Keurmerk Private Lease gelanceerd. Het keurmerk garandeert veilig, verantwoord en vertrouwd leasen. Daartoe hanteert het keurmerk onder meer door de Consumentenbond goedgekeurde, eerlijke voorwaarden, vereist het een compleet product, bescherming tegen te hoge financiële lasten en zekerheid bij klachten.

NB. Hoeveel auto’s er precies worden geleast is niet exact te bepalen omdat auto’s op naam van de lessee of berijder zonder voertuigverplichting in het RTL-hulpregister niet als leaseauto door de RDW worden herkend. De VNA schat dit aantal in statistieken van RDW-providers zoals RDC en VWE per eind 2015 op 64.000 leaseauto’s.

Autoschadeherstel | NL

Roland Berger i.o.v. Bovag: Toekomstvisie schadeherstel; pub. M11-2018

Onderstaande overzichten werden tot 2017 maandelijks geactualiseerd door ABZ-Audatex.

Het aantal schadecalculaties laat al maanden een stijgende lijn zien. Dit heeft onder meer te maken met de klimaatverandering waardoor er vaker hagelbuien zijn en dus meer hagelschade. Verschillende verzekeraars en schadeherstelketens hebben hagelschadecentra opgetuigd om snel de schades te kunnen calculeren en herstellen.

sourced by

audatex

Publicaties, rapporten mbt marktomvang en – ontwikkeling

Elektrisch vervoer/rijden | NL

Marktstudies | mondiaal

Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2