Login

Dit gedeelte van de website vereist een geldig account. U kunt uw account op deze pagina aanmaken.


Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u onmiddellijk aan de slag.

De door u aangegeven inlogkwalificatie zal wel achteraf gecontroleerd worden.

Indien u niet voor kosteloze toegang in aanmerking komt ontvangt u na enige tijd een email waarmee u uw abonnement alsnog kunt bevestigen.

Een jaarabonnement voor CARmonitor kost € 115 (excl. btw.) per mailadres voor de eerste 12 maanden (te rekenen vanaf factuurdatum) Voor bedrijven met meerdere gebruikers bestaat de mogelijkheid tot bedrijfsabonnement; het aantal aan te sluiten mailadressen vanuit de bedrijfs-url is dan onbeperkt, de kosten hiervoor zijn totaal € 395 (excl. btw.) per jaar. Een bedrijfsabonnement kan aangevraagd worden middels een verzoek aan backoffice@aumacon.nl.

Voor CARmonitor abonnementen is stilzwijgende verlenging van toepassing voor telkens 12 maanden met een opzegtermijn van 3 maanden. Abonnementstarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van CBS-prijsindex voor zakelijke dienstverlening.

Bij misbruik van welk aard dan ook zal blokkade van ip- en emailadres volgen. AUMACON behoudt zich te allen tijde het recht voor om abonnees te weigeren.

NB. Onder de kwalificatie ‘Klantrelatie van AUMACON’ worden relaties bedoeld die in de afgelopen 12 maanden enig product/dienst van AUMACON hebben afgenomen. Hieronder worden niet de abonnementen op CARmonitor begrepen.

Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2