Welkom! En inderdaad, onze website ziet er even wat anders uit dan u van ons gewend bent.

Direct naar de jongste autoverkoopcijfers in CARmonitor >>> 

We hebben het een en ander veranderd, en dat werd wel tijd ook. Van onze drie verouderde kenniswebsites (dealersupportnet.nl, CARmonitor.nl en AUMACON.nl) blijft alleen AUMACON.nl in de lucht, maar we schakelen tegelijkertijd ook even een tandje bij. Niet alleen is alle automotive kennis en informatie nu centraal beschikbaar, ook de compleetheid is er stukken op vooruit.

De complete kennisbank heet vanaf nu CARmonitor. Hiernaast kunt u rechtstreeks inloggen en een account aanvragen. Eenmaal aangemeld blijft de toegang gewaarborgd aan de hand van de door u opgegeven inlogkwalificatie. In veel gevallen is dat account kosteloos omdat we op de achtergrond afspraken hebben gemaakt met partners; zie bijvoorbeeld het filmpje hieronder voor leden van Automotive Insiders. Is geen van de kwalificaties niet op u van toepassing dan weet u zich tegen een geringe vergoeding alsnog verzekerd van onbeperkte toegang tot CARmonitor.

Even wennen dus, maar alles zal snel voor zich spreken. Toch nog vragen over de inlog? Laat het even weten!

Nog even voor de duidelijkheid: onze nieuwsbrief (CARmonitor Update) blijft gewoon bestaan. Bent u nog niet één van de 9.356 abonnees meldt u zich dan nu kosteloos

aan, zodat u regelmatig wordt bijgepraat over de jongste ontwikkelingen in onze branche!

Ik heb nog even een vraag over CARmonitor >>>

Logo_CarMonitor

Schadeketen Top-25

AUMACON presenteerde op 22 maart 2016 de derde editie van de Schadeketen Top-25; een uitgebreid overzicht van de 25 voornaamste autoschadeherstelketens in Nederland. De eerste exemplaren waren voor Femke Teeling en Toine Beljaars van respectievelijk Focwa Schadeherstel en Bovag Schadeherstelbedrijven.

persbericht 2016

voorbeeldpagina’s 2016

bestellen Schadeketen Top-25

Schadeketen Top-25 (>800 vestigingen) in excel? Informeer hier >>>

De eerstvolgende editie verschijnt in het eerste kwartaal van 2018.

afbeelding1

In 2013 startte AUMACON met het in kaart brengen van de Nederlandse schadeherstelsector. Aanleiding aldus directeur Clem Dickmann: de ondoorzichtigheid van deze markt. “Vergeleken met autoverkoop en auto-onderhoud is de schadesector het minst transparant.” Voor onderzoekbureau AUMACON alle reden om zich ook op deze sector te gaan richten met een grootschalig onderzoek naar de ketenvorming. Dickmann: “Door tal van oorzaken neemt de vraag naar schadeherstel gestaag af. Tegelijkertijd zijn de belangrijkste stakeholders – leasemaatschappijen en verzekeraars – vooral geïnteresseerd in kwaliteit, kostenreductie en centrale afspraken – in ketens dus.” Steeds minder schadebedrijven blijven zelfstandig in deze markt werken. Dickmann: “Dat maakt het inzicht in het proces van ketenvorming extra urgent, waarbij nu nog meer inzicht ontstaat door vergelijking met de twee eerdere edities.”

Schadenet, Autoschadehuis, TopSelect en GlasGarage segmentleiders

AUMACON onderscheidt in haar onderzoek een vijftal ketensoorten: landelijke autoschadeketens, schadebedrijven van dealerholdings, samenwerkende (regionale) schadebedrijven, landelijke glasschadeketens en bedrijfswagenspecialisten. Deze onderverdeling is met name gemaakt voor een correct (apple-to-apple) vergelijk.

Uit een rangschikking op aantal vestigingsplaatsen blijkt Schadenet de grootste onder de landelijke autoschadeketens, gevolgd door het snel groeiende A.A.S. In 2014 stond ABS Autoherstel nog op de tweede plaats in dit segment. Het totaalaantal vestigingen van de landelijke autoschadeketens bleef – vergeleken met 2014 – vrijwel gelijk, wat gelet op de krimpende markt opmerkelijk is.

Bij de dealerholdings heeft SternSchade (Stern Groep) het grootst aantal vestigingen, gevolgd door Van Mossel Autoschade Groep. De vorige nummer één in dit segment, Autoschadehuis (voorheen van dealerholding Markeur), is thans zelfstandig.

Aan kop bij de regionale samenwerkingsverbanden treffen we een nieuwe naam aan: Schadeherstelmeester; een samenwerking tussen PGA Nederland en Broekhuis Groep. Autoschade TopSelect (georiënteerd op Zuidwest Nederland) verliest daarmee haar koppositie in dit segment.

Bij de glasschadeketens is GlasGarage ondanks de afname met 19 vestigingen nog steeds veruit de grootste, gevolgd door Carglass en Autototaalglas. De gehele top-3 is sinds 2015 in handen van één eigenaar, Belron Ops S.à.r.l. Luxembourg. Opvallend is dat vrijwel alle glasschadeketens hun vestigingenaantal terugbrachten. In totaal is hier sprake van een daling van 18 procent vergeleken met de meting in 2014.

FleetRepair is de belangrijkste bedrijfswagenhersteller.

landelijke autoschadeketens
aantal vestigingen                   2016         2014        +/-%

1 Schadenet                                   94             92         2,2%

2 A.A.S.                                          85             70        21,4%

3 ABS Autoherstel                       79             88      -10,2%

3 ASN Groep                                 71             70           1,4%

landelijke glasschadeketens
aantal vestigingen                  2016         2014           +/-%

1 GlasGarage                              104            123        -15,4%

2 Carglass                                    56               58          -3,4%

3 Autotaalglas                             54               54           0,0%
Bron: AUMACON Schadeketen Top-25 2016

Kerngegevens en verbanden

Van alle ketens zijn door AUMACON de kerngegevens verzameld. Daarnaast wordt in het onderzoekrapport een volledig overzicht van alle vestigingen gegeven. Veel aandacht is uitgegaan naar de achterliggende verbanden; welke concernrelaties bestaan er, zijn er specifieke merkerkenningen, is er sprake van meerdere ketenlidmaatschappen?

Eerste exemplaar

De AUMACON Schadeketen Top-25 past qua opzet en uitvoering geheel in het rijtje met de al langer bestaande Dealerholding Top-100 en Garageformule Top-40; uitgaven die AUMACON al enige jaren met veel succes uitgeeft. Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd samengewerkt met een viertal onderzoeksponsors: Automotive Insiders, Axalta Coating Systems Nederland, Bovemij en Solera. De uitgave kwam tot stand met medewerking van brancheorganisatie FOCWA Schadeherstel.

AUMACON Schadeketen Top-25 2016 low

De eerste exemplaren werden tijdens een speciaal belegde bijeenkomst van managersnetwerk Automotive Insiders uitgereikt aan directeur Femke Teeling van Focwa Schadeherstel en voorzitter Toine Beljaars (rechts op de foto) van Bovag Schadeherstelbedrijven.

Lees meer

Garageformule Top-40

persbericht 2015

voorbeeldpagina’s 2016

bestellen Garageformule Top-40

Garageformule Top-40 (2.614 vestigingen) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestand in Excel.

De zevende editie van de AUMACON Garageformule Top-40 verschijnt in september 2017.


De 2016-editie verschijnt op dinsdag 27 september tijdens het Nationaal Garageformule Event 2016.

Locatie: Dauphine Amsterdam, deelname op uitnodiging. Voor vragen rondom deelname: backoffice@aumacon.nl

Inloop vanaf 15.30 uur, aanvang programma: 16.00 uur, einde programma & start borrel en aansluitend walking dinner: 18.00 uur.

sprekers (v.l.n.r.):

Frank Ruygrok (manager Carsom): ‘Online onderhoudsmarkt wordt volwassen’

Paul de Vries (oprichter nieuweautokopen.nl): ‘Trends in online automotive marketing’.

Gerard ten Buuren (voorzitter Bovag onafhankelijke autobedrijven): ‘Het onafhankelijk autobedrijf, vandaag en morgen’.

Clem Dickmann (directeur AUMACON): ‘Ontwikkelingen in de wereld van de garageformules’.

Ernst Uildriks (voorzitter stichting Kentekenloket): uitreiking nieuwe Garageformule Top-40

dagvoorzitter: Meindert Schut (o.m. presentator van De Nationale Autoshow op BNR Nieuwsradio).

Frank Ruygrokpaul de vriesgerard ten burenClem Dickmann (3)ernst uildriks-2meindert schut

Het Garageformule Top-40 onderzoek editie 2016 wordt gesponsord door Bovemij, Carsom, CustomerConnect, Kentekenloket.nl, Marktplaats | Zakelijk en Tevreden.nl.

bovemij-2016 - kopie      carsom logo - kopie  

kentekenloket logo           Marktplaats_Zakelijk_Horizontal_NAVYBG_RGB[1]       tevreden_logo

 


Onstuitbare groei garageformules

AUMACON heeft op 21 september 2015 de vijfde editie van het bekende Garageformule Top-40-onderzoek gepresenteerd. Een van de belangrijkste bevindingen: de belangstelling voor garageformules is afgelopen jaar stevig gegroeid en zal ook komend jaar blijven doorgroeien. Het eerste exemplaar van het nieuwe rapport ging naar de formule die het afgelopen jaar opviel door een zowel kwalitatief als kwantitatief sterke ontwikkeling: CarProf.

De AUMACON Garageformule Top-40 2015 beoogt een breed en inhoudelijk beeld te geven van de grootste partijen in de Nederlandse markt voor universeel auto-onderhoud. De daarin acterende 40 grootste formules zijn beschreven in een 272 pagina’s tellend (gebonden) boekwerk dat marktpartijen helpt bij het verkrijgen van inzicht in deze snel veranderende sector. Alhoewel per saldo het aantal garageformules vrijwel gelijk is gebleven is het totaalaantal deelnemers niettemin sterk flink gestegen ten opzichte van de 2014-editie. Nogal wat formules geven prioriteit aan snelle uitbreiding, getuige de soms spectaculaire stappen voorwaarts. Maar daar blijft het –als het aan de meeste formules ligt – niet bij. Gevraagd naar de ambities voor het aantal formulevestigingen per eind 2016 komt men op een gezamenlijk doel van juist iets meer dan drie duizend deelnemers – bijna een kwart meer dan het huidige aantal. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “Niet alleen maken steeds meer universeel autobedrijven de overstap naar een formule, ook een toenemend aantal autodealers ziet hierin een welkome uitbreiding van haar mogelijkheden. Branchebreed wordt steeds vaker de noodzaak voor samenwerking en schaalvergroting ingezien. Het volledig zelfstandig en onafhankelijk autobedrijf gaat stilaan verdwijnen.”

jaar                gezamenlijk      
                       aantal vestigingen
2011                   1.660        ∆%
2012                  1.954        +18%
2013                  2.158        +10%
2014                  2.284       + 6%
2015                  2.462       + 8%
2016*                3.020*     +23%*

*Beoogd aantal vestigingen per eind 2016 volgens opgave formules.

bron: AUMACON Garageformule Top-40

Eerste exemplaar voor Carprof

Bosch Car Service (BCS) is met 382 vestigingen – evenals in de vier voorgaande edities – met afstand de lijstaanvoerder in Nederland. De nummer twee, Vakgarage (246 vestigingen) komt echter naderbij. De derde plaats in de ranglijst wordt gedeeld door KwikFit en Profile Car & Tyreservice; beide formules zagen hun deelnemersaantal het afgelopen jaar licht dalen tot 179 vestigingen. Het eerste exemplaar ging echter naar een nieuweling in de lijst: CarProf. Deze formule werd ruim een jaar geleden gelanceerd door AD Benelux als alternatief voor de bestaande formule AD Autobedrijf. Tegelijkertijd stopte men met de formule Elitecar. De expansie van CarProf in het eerste volle jaar van haar bestaan mag opmerkelijk genoemd worden, te meer omdat het hier gaat om een hoogwaardige full-service benadering. Inmiddels heeft men 25 vestigingen, waarbij voor 2016 een doorgroei naar 75 vestigingen wordt voorzien. Directeur Commercie Bertus de Vries (links op de foto) van Bovemij Bedrijfsverzekeringen reikte tijdens de presentatiebijeenkomst het eerste exemplaar van de nieuwe AUMACON Garageformule Top-40 uit aan formulemanager Harold van Gestel van CarProf. De uitreiking vond plaats in het Bovemij-hoofdkantoor in Nijmegen.

Robin Britstra Fotografie Annette Poelmanhoeve 4 7206GB Zutphen 0031575522505 info@robinbritstra.nl

Nieuw: deelnamecondities

In het nieuwe onderzoekrapport wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van de bedrijf- en managementgegevens van iedere formule, maar is tevens een compleet overzicht opgenomen van alle deelnemers; in totaal 2.462 bedrijven. Dit aantal is een toename van bijna acht procent ten opzichte van vorig jaar – toen het om 2.248 vestigingen ging. Bij iedere deelnemer zijn zoveel mogelijk extra wetenswaardigheden toegevoegd, zoals dealerschappen, merkspecialisaties, en bijvoorbeeld ook nominaties voor brancheprijzen. Nieuw in deze jongste editie is de opname van de deelnamecondities, waarmee inzicht ontstaat in de gehanteerde bedragen en vereisten voor aansluiting.

Top-10 AUMACON Garageformule Top-40 2015
aantal vestigingen (per 1 september)

’15

’14

2015

2014

+/-

% +/-

1 1 Bosch Car Service

382

377

+5

+1,3%

2 2 Vakgarage

246

226

+20

+8,8%

3 4 Kwik-Fit

179

180

-1

-0,6%

3 3 Profile Car & Tyreservice

179

186

-7

-3,8%

5 5 AutoCrew

164

139

+25

+18,0%

6 AutoProfijt (nieuw)

131

++

++

7 6 Requal Erkend Reparateur

122

138

-16

-11,6%

8 7 AD Autobedrijf

105

122

-17

-13,9%

8 10 Euromaster

105

99

+6

+6,1%

10 9 Autoservice Totaal

103

105

-2

-1,9%

totaal Top-40

2.462

2.284

+178

+7,8%

Bron: AUMACON Garageformule Top-40-2015

 

Lang niet alle garageformules zagen hun aantal vestigingen toenemen in 2015. In totaal noteerden 17 formules vestigingenprogressie, terwijl daarentegen 13 formules op een lager aantal deelnemers uitkwamen. Vier formules bleven ongewijzigd in vestigingenaantal. De nieuwe Top-40 lijst telt daarnaast – naast evenzovele afvallers – nog zes nieuwe formules.

Binnen de lijst van de 40 garageformule is een zestal clusters te onderscheiden. Universele franchiseformules – vaak aangestuurd vanuit de onderdelensector – zijn daarbij de meest voorkomende vorm. Daarnaast bestaat er een gering aantal formules dat vanuit dealerholdings of auto-importeurs worden aangedreven. Verder zijn er 15 formules die zich primair richten op bepaalde automerken of klantsectoren (zoals leaserijders of autobanden). Het onderzoek geeft een gedetailleerd overzicht van deze deelgebieden.

Steun van sponsors

Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werkte AUMACON samen met een zestal hoogwaardige sponsors. Dickmann: “Wij prijzen ons gelukkig met een prachtige lijst van topnamen: Bovemij, CustomerConnect, Kentekenloket.nl, Marktplaats, Tevreden.nl en Total. Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autobranche mogelijk gemaakt.” Aan deze uitgave werd tevens meegewerkt door Bovag en Vaco. Bovemij trad tevens op als eventsponsor van de speciale uitreikingsbijeenkomst.


 

Lees meer

Leasebedrijven Top-50

persbericht 2015

voorbeeldpagina’s 2015

bestellen Leasebedrijven Top-50 – editie 2015

bestellen Leasebedrijven Top-50 – editie 2016

De 2016-editie verschijnt op 17 november 2016.

Begin van de transparantie in leaseland

Na de Dealerholding Top-100, de Garageformule Top-40 en de Schadeketen Top-25 is op  het vierde brancheonderzoek van AUMACON gelanceerd, de Leasebedrijven Top-50; een overzicht van de 50 grootste leasebedrijven in Nederland. Het eerste exemplaar was voor automan Roel Hindriks die al 40 jaar als ondernemer betrokken is bij autoleasing,

AUMACON-directeur Clem Dickmann: “Eigenlijk had deze uitgave er al veel eerder moeten zijn. Leasebedrijven zijn immers al decennialang een factor van groot belang in de autobranche. Ze beïnvloeden vrijwel alle deelmarkten in de sector. Alleen al in de verkoop van nieuwe auto’s nemen zij ruim een derde van de totale markt voor hun rekening.”

SONY DSC

Roel Hindriks (rechts) neemt het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Clem Dickmann. Lees hier de reactie van Hindriks >>>

Ondanks dat de leasewereld niet de naam heeft erg mededeelzaam te zijn ten aanzien van bedrijfsgegevens is het onderzoek van AUMACON voorspoedig verlopen. “De meeste leasebedrijven zijn modern en willen transparant zijn. Niettemin was er tot nu toe nauwelijks inzicht in deze marktsector. Ons onderzoek gaat daar vanaf nu voortaan jaarlijks in voorzien.”

Het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave werd tijdens een bijeenkomst van het managersnetwerk Automotive Insiders in ontvangst genomen door Roel Hindriks, eigenaar van Lease Consult, oprichter van de Lease & Fleet Academy en zo’n 30 jaar geleden de eerste voorzitter van branchevereniging VNA. Clem Dickmann tijdens de overhandiging: “Roel heeft zich in de afgelopen decennia ontpopt tot kenniscentrum en geweten van de leasesector en speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling ervan. Zo was hij initiatiefnemer voor onderzoek naar de gang van zaken rondom private lease en ontwikkelt hij momenteel het keurmerk Good Lease Governance.”

De door AUMACON verzamelde informatie betreft niet alleen eigendom en management, maar ook leveranciersgegevens en financiële resultaten. Daarnaast een overzicht van het wagenpark, de leasevormen en remarketingmethoden.

Opvallend is de goede en stabiele winstgevendheid van de meeste leasebedrijven. “Zowel grote als kleine leasebedrijven renderen naar behoren. Dit in tegenstelling tot de meeste autobedrijven waar ter nauwer nood break-even wordt genoteerd. Geen wonder ook dat met name de dealerholdings steeds vaker inzetten op de ontwikkeling van leaseactiviteiten.” De nieuwe DSN Dealerholding Top-100 verschijnt op 23 juni.

Steun van sponsors

Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd AUMACON ondersteund door twee vooraanstaande sponsoren: universeel auto-onderhoudsnetwerk LeaseProf en ICT-provider voor de autobranche RDC inMotiv. Dickmann: “Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autobranche mogelijk gemaakt. Wij zijn hen dan ook veel dank verschuldigd.”


 

Lees meer

Dealerholding Top-100

persbericht 20.06.2016 (lancering)

persbericht 28.06.2016 (analyse)

voorbeeldpagina’s 2016

bestellen Dealerholding Top-100

Dealerholding Top-100 (895 vestigingen) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestand in Excel.

De dertiende editie van de AUMACON Dealerholding Top-100 verschijnt in juni 2017.


Marktconcentratie zet zich voort: Top-10 doet 28%; Top-100 pakt 68%

De grootste Nederlandse dealerholdings domineren de automarkt. De 50 allergrootste holdings namen vorig jaar bijna 55 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening, de Top-100 klom daardoor naar een marktaandeel van bijna 68 procent. De winsten van de topholdings namen over 2015 ook flink toe. Dit en meer volgt uit de jongste uitgave van het jaarlijks dealerholdingonderzoek van AUMACON dat op 20 juni werd gepresenteerd in Dauphine Amsterdam.

De Nederlandse dealerholdings versterken andermaal hun dominantie. Bij de start van deze onderzoekreeks in 2004 waren de 50 topholdings nog maar goed voor 33,5 procent van de totale autoverkoop in ons land. Vorig jaar kwam de Top-50 uit op een aandeel van liefst 54,6 procent van alle nieuwverkochte personen- en bestelauto’s.

Zie voor de presentaties in CARmonitor >>>

Vanaf de 2013-editie is dit onderzoek uitgebreid tot 100 holdings. Het totale marktaandeel van de Top-100 was in 2013 nog 64,7 procent. Vorig jaar klom dat naar 67,8 procent, een toename die met name op het conto komt van de bovenste tien autoholdings in de lijst. Tezamen was de Top-10 in 2015 goed voor bijna 143 duizend registraties (2014: bijna 115 duizend stuks), een toename van 24,3 procent bij een totale markttoename van 15,3 procent. Het marktaandeel van de Top-10 klom daarmee ruim twee procentpunten naar 27,8 procent van de totale Nederlandse markt.

Stern vast op één, PGA Nederland en Van Mossel op afstand
De soevereine nummer één van Nederland – de beursgenoteerde Stern Groep – verkocht vorig jaar 29.209 nieuwe (bestel)auto’s; 25,2 procent meer dan in 2014. Op plek twee en drie respectievelijk PGA Nederland (+28,9%) en Van Mossel Groep (+19,4%). Van Mossel realiseert van de top drie wel het hoogste verkoopaantal per vestiging (635 stuks per vestiging). Stern Groep (384 stuks/vestiging) en PGA Nederland (490 stuks) noteren een geringere output per vestiging die gemiddeld voor de Top-50 holdings overigens op 456 stuks ligt.

De AUMACON Dealerholding Top-100 kende in 2015 tien nieuwe ‘gezichten’. Allereerst twee splitsingsbedrijven: Frank Vaneman Automotive (op plek 45, gesplitst van Van Kouwen/Opel) en Stam-Nefkens (plaats 47, gesplitst van Stam Groep/Renault). Verder een achttal groeiende holdings: AutoBinck (63), Van Beek Citroën (70), Maas Autogroep (79), Borchwerf (82), Bourguignon (85), Oostendorp (88) , Nieuwenhuijse (98) en hekkensluiter Van Gent Autobedrijven (100).

Twaalfde editie
Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, gebonden boekuitvoering van 222 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van de verkoopcijfers per dealerholding, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, leveranciers – en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de bedrijven. Er wordt bovendien een compleet overzicht gegeven van alle vestigingen, waarbij per vestiging onder meer contactgegevens, eigendom- en merkinformatie wordt weergegeven. Daarnaast is een analyse opgenomen van de Nederlandse automarkt, verzorgd door kennisbureau AUMACON.

Sponsorpartners
De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: BCA Autoveiling, Bovemij, Fortron Automotive, Marktplaats | zakelijk, Total en Volkswagen Pon Financial Services.

AUMACON Dealerholding Top-100 2016

[foto:] Overhandiging van het allereerste exemplaar van de AUMACON Dealerholding Top-100 editie 2015-2016 aan de heer Laurens Stigter (rechts), algemeen directie van Wensink Automotive, door de heer Clem Dickmann, directeur van AUMACON. Het vooral in de oostelijke helft van Nederland bekende Wensink Automotive klimt in 2015 naar de negende plek en is daarmee de enige nieuweling in de Top-10. Dickmann: “Dit mooie bedrijf heeft om tal van redenen een moeilijke tijd achter de rug. Wij willen Wensink Automotive hiermee dan ook graag extra lof toezwaaien voor de opmerkelijke wijze waarop het bedrijf het tij heeft gekeerd.”
Dagvoorzitter voor het event uitreikingsevent op 20 juni 2016 was Meindert Schut, onder meer vaste presentator van de BNR Nationale Autoshow (rechts).

foto Jeroen Barten paul de vries simon luijckx barbara visser              meindert-schut

Sprekers waren achtereenvolgens: Jeroen Barten (GfK), Paul de Vries (eBay/Marktplaats), Simon Lujickx (PGA Nederland) en Barbara Visser (VVD). Dagvoorzitter (rechts): Meindert Schut, o.m. presentator van BNR’s Nationale Autoshow.

Het Dealerholding Top-100 onderzoek wordt gesponsord door Bovemij, BCA Autoveiling, Fortron Automotive, Marktplaats | Zakelijk, Total en VWPFS.

bovemij-2016 - kopie                                         fortron_1 - kopie

Marktplaats_Zakelijk_Horizontal_NAVYBG_RGB[1]         total - kopie vwfs-logo-kopie - kopie

 

 

 

 

 

Lees meer
27 September

U.S. said to ponder what size diesel penalty VW can withstand

The U.S. Justice Department is assessing how big a criminal fine it can extract from Volkswagen Group over its emissions-cheating scandal without putting the automaker out of business, Bloomberg reported. Lees meer
27 September

VW scandal spreading to Audi risks hitting automaker's top profit generator

Volkswagen Group's attempts to contain the fallout from the emissions-cheating scandal suffered setbacks after Audi, the group's biggest profit generator, lost a key engineer tainted by the scandal and a media report suggested its CEO, Rupert... Lees meer
27 September

Renault targets 3.5% market share in China

Renault says it is targeting a 3.5 percent market share in China through its partnership with Dongfeng. Lees meer
Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2