Direct naar de jongste autoverkoopcijfers in CARmonitor >>> 

Welkom op de website van AUMACON, het onafhankelijk kenniscentrum van de automotive sector. Op onze website vindt u informatie over onze dienstverlening, organisatie en concepten. Ook kunt u van hieruit toegang verkrijgen tot de grootste en compleetste automotive kennisbank van Nederland: CARmonitor.

Bij uw eerste bezoek aan CARmonitor dient u een account aan te maken; dat kan hier. In veel gevallen is dat account kosteloos. Dan gaat het natuurlijk om onze vaste klantrelaties en sponsorpartners, maar bijvoorbeeld ook studenten van IVA-Driebergen hebben vrijelijk toegang. Is geen van de kosteloze kwalificaties op u van toepassing dan weet u zich tegen een geringe vergoeding alsnog verzekerd van onbeperkte toegang tot CARmonitor.

Nog even voor de duidelijkheid: onze nieuwsbrief (CARmonitor Update) houdt u regelmatig op de hoogte van de jongste ontwikkelingen. Bent u nog niet één van de ruim negen duizend abonnees? Meldt u zich dan nu kosteloos aan, zodat u regelmatig wordt bijgepraat over de jongste ontwikkelingen in onze branche!

Nog een vraag? Laat het even weten! Ik heb nog even een vraag aan AUMACON >>>

Logo_CarMonitor

Dealer Group Top-100 EUROPE

European Dealer Group Top-100 active in 34 countries

In 2016 the Porsche Holding (Salzburg) sold the largest number new cars in Europe. The British Pendragon group and the Swiss Emil Frey group are the next followers. This and more follows from the new AUMACON Dealer Group Top-100 EUROPE, an extensive research amongst the 100 biggest car dealer groups in Europe. The report which is a good 240 pages long is presented today. Until 2013 this annual research was performed by the French market intelligence agency Autobiz, bur now the Dutch automotive specialist AUMACON has taken over.

Top-100 Dealer Groups are active in 34 European countries. France has 30 operating Top-100 groups, followed by Germany (26) and the United Kingdom (18). On the French market nearly all present Top-100 groups are domestic. The highest numbers of operating non-domestic groups can be found in Germany (7) and Hungary (6).

press release AUMACON Dealer Group Top-100 EUROPE >>>

table of contents >>>

Key issues in the research:

  • 100 Top dealer groups in geografical Europe
  • Report for general availability in high quality hardcopy and pdf
  • Data on Sales and finance, Strategy, ownership and network, Management and suppliers
  • Research partners: Autobiz Paris/Berlin and  University of Groningen
  • Sponsor partners: BCA and Total
  • Presentation: October 2017
  • Sample pages: ByMyCar (2 pages)

Buy here >>>

The Dealer Group Top-100 EUROPE research is sponsored by BCA Auctions and Total:

        total - kopie

researchpartners:

    rug

Garageformule Top-40

persbericht editie 2017/2018 >>>

voorbeeldpagina’s editie 2017/2018 >>>

bestellen AUMACON Garageformule Top-40 >>> editie 2017/2018 >>>

Garageformule Top-40 (2.701 vestigingen!) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestand in Excel.

De achtste uitgave van de AUMACON Garageformule Top-40 verschijnt in september/oktober 2018.


Sponsorpartner voor het Garageformule Top-40 onderzoek editie 2017 zijn Bovemij, CustomerConnect, Findio Auto, Marktplaats, Tevreden.nl en Total.

bovemij-2016 - kopie                                      

                   tevreden_logo               


 Garageformule Top-40/2017: Bosch en Vakgarage domineren

Onafhankelijk kennisbureau voor de autobranche AUMACON heeft op 18 september 2017 de zevende editie van het bekende Garageformule Top-40 onderzoek gepresenteerd. Belangrijkste bevindingen: vooral de allergrootste formules zien hun deelnemersaantal nog groeien. Daarentegen leiden veel kleinere formules een marginaal bestaan. Ook veel middelgrote formules hebben – ondanks soms grote ambities – moeite om uit te breiden. Mochten de groeiplannen ook werkelijkheid worden dan neemt het gezamenlijke deelnemersaantal van de Nederlandse formules het komende jaar met ruim 20 procent toe.

[fotobijschrift:]  Het eerste exemplaar van de AUMACON Garageformule Top-40 2017 werd in ontvangst genomen door conceptadviseur Marnix van Veen van AutoCrew (rechts) uit handen van directeur/eigenaar Clemens van Dorp van branche-automatiseerder OEC/CustomerConnect.

Het aantal bij formules aangesloten autobedrijven neemt nog steeds toe. De groei is echter niet gelijkelijk verdeeld over de bijna 40 garageformules die in deze markt actie zijn. De opvallendste bewegingen doen zich aan de kop van de ranglijst voor. Zo weet de top-3 – Bosch Car Service, Vakgarage en AutoCrew (ook van Bosch) – nog steeds nieuwe ondernemers te vinden die zich bij hen aansluiten. De grootste groeier van vorig jaar, de laagdrempelige formule van grossier Koskamp, AutoProfijt, heeft zich thans op plek vier genesteld en gaat daarmee de lichtgedaalde formules Kwik-Fit en Profile voorbij. De nieuwe nummer zeven in de lijst is de kloek gestegen Koskamp-formule AutoFirst, waardoor deze grossiersgroep weer enige compensatie heeft voor het verlies aan belangstelling voor haar naar plek 13 gedaalde Otopartner-formule. De top-10 wordt gecompleteerd door de in deelnemersaantal vrijwel stabiel gebleven formules Euromaster, AD Autobedrijf en CarXpert. Naast het eerder genoemde Otopartner heeft ook de Doyen-formule Requal Erkend Reparateur een scherpe daling te verwerken gekregen, de formule (in 2016 nog 7de) daalde naar plek 15 in de AUMACON-lijst.

Vanaf plek 19 in de lijst gaat het om formules met minder dan 44 deelnemers waardoor van landelijke dekking geen sprake is. Vele van deze kleinere formules leiden een stabiel bestaan zonder veel mutaties in het deelnemersaantal. Liefst 16 formules hebben minder dan 15 deelnemers.

Imposante ambities
Gevraagd naar de ambities voor het aantal vestigingen per eind 2018 komen de Nederlandse formules op een gezamenlijk doel van meer dan 3.300 deelnemers – een gedroomde toename van 22 procent in één jaar tijd. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “Dat lijkt wat overtrokken, het is vooral een doelstelling. Maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat een redelijk deel van die ambitie het komend jaar ook wordt gerealiseerd.” Volgens AUMACON-onderzoek laten namelijk niet alleen steeds meer universeel autobedrijven hun bezwaren tegenover formuledeelname varen, ook een toenemend aantal (voormalig) autodealers ziet hierin een welkome ondersteuning. Dickmann: “Binnen de automotive sector wordt steeds vaker de noodzaak tot samenwerking en schaalvergroting ingezien. Ook ontwikkelingen rondom telematica gaan ervoor zorgen dat het losstaand en onafhankelijk autobedrijf het steeds moeilijker gaat krijgen. Anderzijds zullen de formules hun proposities verder moeten aanscherpen en profileren. De toegevoegde waarde van formules is niet altijd even helder. Daarbij is alleen wat inkoopvoordeel niet meer voldoende om je van andere formules te onderscheiden. Ook de formules moeten dus aan de bak om te overleven in deze overvolle markt.”

jaar       aant. vest.           ∆%
2011         1.660
2012         1.954             +18%
2013         2.158             +10%
2014         2.284             + 6%
2015         2.455             + 8%
2016         2.614             + 6%
2017         2.706             + 4%
2018*       3.303*          +22%*

*Beoogd aantal vestigingen per eind 2018 volgens opgave formules.
bron: AUMACON Garageformule Top-40

Grootste groeier
Het eerste exemplaar van de 2017-editie werd tijdens het Nationaal Garageformule Event uitgereikt aan de opvallendste klimmer in de lijst van dit jaar: AutoCrew. Deze formule viel deze eer ook al eens in 2014 te beurt. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “De doorgroei van AutoCrew mag opmerkelijk genoemd worden. De formule heeft nu 217 deelnemers, waarbij voor 2018 een doorgroei naar 250 vestigingen wordt voorzien.” Directeur/eigenaar Clemens van Dorp van branche-automatiseerder OEC/CustomerConnect reikte tijdens de presentatiebijeenkomst het eerste exemplaar van de nieuwe AUMACON Garageformule Top-40 uit aan conceptadviseur Marnix van Veen van Bosch/AutoCrew. De uitreiking vond op 18 september plaats in Dauphine in Amsterdam en kwam tot stand met medewerking van BNR Nieuwsradio.

 

Sponsorpartners
Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werkte AUMACON samen met een zestal hoogwaardige sponsorpartners. Dickmann: “Wij prijzen ons zeer gelukkig met een prachtige lijst van topnamen: Bovemij, CustomerConnect, Findio voor Auto, Marktplaats, Tevreden.nl en Total. Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autobranche mogelijk gemaakt.” Aan deze uitgave werd tevens meegewerkt door bracheorganisaties Bovag en Vaco.

Over de AUMACON Garageformule Top-40
De AUMACON Garageformule Top-40 beoogt een onafhankelijk en transparant beeld te geven van de ketenvorming in de Nederlandse markt voor universeel auto-onderhoud. De daarin acterende formules zijn beschreven in een 272 pagina’s tellend (gebonden) rapport dat marktpartijen en dienstverleners helpt bij het verkrijgen van inzicht in deze snel veranderende sector. In het nieuwe onderzoekrapport wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van de bedrijf- en managementgegevens van iedere formule, maar is tevens een compleet overzicht opgenomen van alle deelnemers; in totaal 2.706 bedrijven. Bij iedere deelnemer is zoveel mogelijk extra informatie toegevoegd, zoals dealerschappen, merkspecialisaties en bijvoorbeeld ook nominaties voor brancheprijzen. Ook de deelnamecondities zijn opgenomen, waarmee inzicht ontstaat in de gehanteerde contributies en vereisten voor aansluiting. Binnen het aanbod van garageformule is een zestal clusters te onderscheiden. Universele franchiseformules – vaak aangestuurd vanuit de onderdelensector – zijn daarbij de meest voorkomende vorm. Daarnaast bestaat er een gering aantal formules dat vanuit dealerholdings of auto-importeurs worden aangestuurd. Verder zijn er 16 formules die zich primair richten op bepaalde automerken of deelmarkten (zoals leaserijders of autobanden). Het onderzoek geeft ook een gedetailleerd overzicht van deze subgebieden.

Lees meer

Leasebedrijven Top-50

persbericht editie 2017/2018 >>>

voorbeeldpagina – editie 2017/2018 >>>

bestellen AUMACON Leasebedrijven Top-50 >>> editie 2017/2018 >>>

De vierde uitgave van de AUMACON Leasebedrijven Top-50 verschijnt op in oktober 2018.


Sponsorpartners voor de Leasebedrijven Top-50 editie 2017 zijn Allianz, BCA, Better Be, Leaseprof, Macadam en VWE.

                                        

                         


Ruim driekwart Autolease Top-50 in handen van 10 toppers

De tien grootse autoleasebedrijven van Nederland hebben hun marktpositie verder versterkt. Samen zijn zij nu goed voor 77,1 procent van het wagenpark van de gehele Leasebedrijven Top-50. Dit en meer blijkt uit de nieuwe AUMACON Leasebedrijven Top-50 die op 23 oktober 2017 gelanceerd is. CEO Armand van Veen van International Car Lease Holding – de nummer vijf in de nieuwe lijst – ontving dit nieuwe brancheonderzoek als eerste.

De derde editie van het AUMCON Leasebedrijven Top-50 onderzoek zet een nieuwe stap naar transparantie van de marktverhoudingen in de Nederlandse leasewereld. Dit onderzoek naar de 50 grootste leasebedrijven in Nederland levert een gedetailleerd inzicht in deze belangrijke en nog steeds groeiende sector. De presentatie vond plaats tijdens een gezamenlijke meeting van kennisbureau AUMACON en managersnetwerk Automotive Insiders in Dauphine Amsterdam. Directeur Clem Dickmann van AUMACON: “Leasebedrijven zijn al decennialang een factor van groot belang in de autobranche. Tezamen nemen zij al ruim 40 procent van alle nieuwe auto’s voor hun rekening. Daarnaast is het veruit de belangrijkste klantgroep voor de onderhoud-, reparatie- en autoschadesector. Ons onafhankelijk onderzoek brengt jaarlijks deze nog immer groeiende sector in kaart om daarmee de vele stakeholders van onafhankelijke informatie te voorzien.”

Ontwikkeling private lease

De nieuwe AUMACON Leasebedrijven Top-50 bevat essentiële informatie over de belangrijkste spelers in de leasemarkt. Vaste waarden in het jaarlijkse overzicht van de vijftig grootste leasebedrijven in Nederland zijn gegevens over eigendom, management, financiële resultaten en leveranciers. Ook wordt inzicht verschaft op het gebied van remarketing, keurmerken, klanten en klanttevredenheid. Verder is de ontwikkeling van de wagenparksamenstelling verdeeld over de aangeboden leasevormen vastgelegd, waaronder ook het snel groeiende private lease.

Eerste exemplaar voor ICLH

Het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave werd in ontvangst genomen door Armand van Veen, CEO van het International Car Lease Holding (ICLH). ICLH is gelieerd aan de Van Mossel Automotive Groep; deze dealerholding is volgens de jongste AUMACON Dealerholding Top-100 de op-een-na grootste autodealer van Nederland. Clem Dickmann tijdens de overhandiging: “ICLH ontwikkelt zich opmerkelijk snel in de leasemarkt, deels door overnames maar vooral door autonome groei. Tegelijkertijd weet men de klanttevredenheid op een uiterst hoog peil te houden. Vanuit de huidige vijfde positie in de Leasebedrijven Top-50 is ICLH hard op weg om een vaste waarde te worden tussen de gevestigde topbedrijven in deze sector. De gerealiseerde groei van ICLH in het afgelopen jaar is de grootste van alle leasebedrijven in Nederland.”

Steun van sponsors

Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave van de Leasebedrijven Top-50 werd AUMACON ondersteund door zes vooraanstaande sponsorpartners: Allianz, BCA, BetterBe, LeaseProf, Macadam en VWE.

Dealerholding Top-100

voorbeeldpagina’s editie 2017/2018 >>>

persbericht editie 2017/2018 >>>

bestellen AUMACON Dealerholding Top-100 >>> editie 2017/2018 >>>

Dealerholding Top-100 (935 vestigingen!) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestand in Excel.

De veertiende uitgave van de AUMACON Dealerholding Top-100 verschijnt in juni 2018.


Dealerholdings geven gas; 100 dealers doen 3/4 van de markt

De grootste Nederlandse dealerholdings domineren de automarkt. De 50 allergrootste holdings namen vorig jaar ruim 59 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening, de Top-100 klom zelfs naar een marktaandeel van ruim 73 procent. De winsten van de topholdings namen over 2016 ook flink toe. Dit en meer volgt uit de jongste uitgave van het jaarlijks dealerholdingonderzoek van AUMACON.

De Nederlandse dealerholdings hebben hun marktpositie in het afgelopen jaar behoorlijk versterkt. De expansiedrift van deze topbedrijven heeft in ruim tien jaar tijd zelfs geleid tot bijna een verdubbeling van het marktaandeel van deze topbedrijven. In 2004 hadden de 50 grootste dealers nog maar een derde van de automarkt in handen, nu is dat al bijna 60 procent. Vanaf de 2013-editie is dit onderzoek uitgebreid tot 100 holdings. Het totale marktaandeel van de Top-100 was in 2013 nog 64,7 procent. Vorig jaar klom dat naar 73,4 procent, een toename waaraan vooral ook de bovenste tien autoholdings een belangrijke bijdrage leveren. Allen al de Top-10 was in 2016 goed voor bijna 30 procent van de totale Nederlandse markt.

Stern vast op één, Van Mossel stoomt op
De soevereine nummer één van Nederland – de beursgenoteerde Stern Groep – verkocht vorig jaar 27.331 nieuwe (bestel)auto’s; 6,4 procent minder dan in 2015. De totaalmarkt daalde vorig jaar overigens met 10,6 procent. Op plek twee en drie respectievelijk Van Mossel Automotive Groep (+14,7%) en PGA Nederland (-10,8%). Van Mossel realiseert van de top drie wel veruit het hoogste verkoopaantal per vestiging (729 stuks per vestiging). Stern Groep (369 stuks/vestiging) en PGA Nederland (358 stuks) noteren een aanzienlijk geringere output per vestiging. Stern noteerde in 2016 het hoogste jaarwinst van de drie (resultaat voor belasting: 15,4 miljoen euro), gevolgd door PGA (13,4 miljoen euro) en Van Mossel (10,4 miljoen euro).

De AUMACON Dealerholding Top-100 kent zes nieuwe ‘gezichten’. Allereerst het nieuw ontstane Henri & Herman op plek 26, een voortzetting van Stam-Nefkens. Verder een vijftal vooral autonoom groeiende holdings: AutoKievit (39), Autogroep (64), Auto Poppe (93), Ruesink (94) en Mengelers (97).

Dertiende editie
Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, gebonden boekuitvoering van 224 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van de commerciële cijfers, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, leveranciers – en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de bedrijven. Er wordt bovendien een compleet overzicht gegeven van alle vestigingen, waarbij per vestiging onder meer contactgegevens, managersnaam, eigendom- en merkinformatie wordt weergegeven. Daarnaast is een analyse opgenomen van de Nederlandse automarkt, verzorgd door kennisbureau AUMACON.

Sponsorpartners
De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: BCA Autoveiling, Bovemij, Castrol, Fortron Automotive, Marktplaats en Volkswagen Pon Financial Services.

Samenwerking
De presentatie van de nieuwe AUMACON Dealerholding Top-100 vond op 27 juni plaats in café-restaurant Dauphine in Amsterdam en werd gerealiseerd in samenwerking met BNR Nieuwsradio. Op het programma stonden sprekers van Houthoff Buruma, Aumacon, TU Delft en Kain Automotive. zie voor programma-info op aumacon.nl

Sponsorpartner voor het AUMACON Dealerholding Top-100 onderzoek zijn BCA, Bovemij, Castrol, Fortron Automotive, Marktplaats en VWPFS.

                             

fortron_1 - kopie                                      

Videopresentatie van keynote speaker tijdens het Nationaal Dealerholding Event 2017 David Kain, mede mogelijk gemaakt door Marktplaats:

18 February

Europe's luxury compact car segment forecast to decline for second year

Aging models such as the BMW 1 series and Audi A3 as well as the continued rise of SUV alternatives will cause sales in Europe's compact premium segment to fall for a second consecutive year, according to predictions. Read more
17 February

Italdesign will unveil $2.4 million targa

Italdesign will debut the Zerouno targa at the Geneva auto show. The design and engineering company, which is part of VW Group, will build just five units of the $2.4 million two-seater. Read more
17 February

Brexit shock begins to hit the UK car industry

Brexit shock has begun to hit the UK's car industry as Vauxhall starts to cut its workforce and Jaguar Land Rover readies production curbs. But for some industry observers, there is worse to come. Read more
Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2

Maak een kickstart voor 2018!

Word abonnee van de compleetste automotive kennisbank van Nederland.

Naar kennisbank CARmonitor >>>
Advertisement