AUMACON kwartaalberichten 2017

De kwartaalberichten betreffen de vier hoofdsectoren binnen de automotivebranche: autodealers, universeel autobedrijven, autoschadebedrijven en leasebedrijven. AUMACON stelt deze berichten samen op basis van onafhankelijke bronnen aangevuld met specifieke branche-expertise. Zie hieronder voor de Q1-2017 berichten.

autodealers             leasebedrijven             schadebedrijven            universeel autobedrijven

 

Direct naar de jongste autoverkoopcijfers in CARmonitor >>> 

Welkom op de website van AUMACON, het onafhankelijk kenniscentrum van de automotive sector. Op onze website vindt u informatie over onze dienstverlening en concepten. Ook kunt u van hieruit toegang verkrijgen tot de grootste en compleetste automotive kennisbank van Nederland: CARmonitor.

Bij uw eerste bezoek aan CARmonitor dient u een account aan te maken; dat kan hier. Eenmaal aangemeld blijft de toegang gewaarborgd aan de hand van de door u opgegeven inlogkwalificatie. In veel gevallen is dat account kosteloos. Dan gaat het natuurlijk om onze vaste klantrelaties, maar bijvoorbeeld ook de leden van Automotive Insiders en studenten van IVA-Driebergen hebben vrijelijk toegang. Is geen van de kosteloze kwalificaties op u van toepassing dan weet u zich tegen een geringe vergoeding alsnog verzekerd van onbeperkte toegang tot CARmonitor.

Nog even voor de duidelijkheid: onze nieuwsbrief (CARmonitor Update) houdt u regelmatig op de hoogte van de jongste ontwikkelingen. Bent u nog niet één van de ruim negen duizend abonnees? Meldt u zich dan nu kosteloos aan, zodat u regelmatig wordt bijgepraat over de jongste ontwikkelingen in onze branche!

Toch nog vragen over de inlog? Laat het even weten! Ik heb nog even een vraag over CARmonitor >>>

Logo_CarMonitor

Schadeketen Top-25

AUMACON presenteerde op 22 maart 2016 de derde editie van de Schadeketen Top-25; een uitgebreid overzicht van de 25 voornaamste autoschadeherstelketens in Nederland. De eerste exemplaren waren voor Femke Teeling en Toine Beljaars van respectievelijk Focwa Schadeherstel en Bovag Schadeherstelbedrijven.

persbericht 2016

voorbeeldpagina’s 2016

bestellen Schadeketen Top-25

Schadeketen Top-25 (>800 vestigingen) in excel? Informeer hier >>>

De eerstvolgende editie verschijnt in het eerste kwartaal van 2018.

afbeelding1

In 2013 startte AUMACON met het in kaart brengen van de Nederlandse schadeherstelsector. Aanleiding aldus directeur Clem Dickmann: de ondoorzichtigheid van deze markt. “Vergeleken met autoverkoop en auto-onderhoud is de schadesector het minst transparant.” Voor onderzoekbureau AUMACON alle reden om zich ook op deze sector te gaan richten met een grootschalig onderzoek naar de ketenvorming. Dickmann: “Door tal van oorzaken neemt de vraag naar schadeherstel gestaag af. Tegelijkertijd zijn de belangrijkste stakeholders – leasemaatschappijen en verzekeraars – vooral geïnteresseerd in kwaliteit, kostenreductie en centrale afspraken – in ketens dus.” Steeds minder schadebedrijven blijven zelfstandig in deze markt werken. Dickmann: “Dat maakt het inzicht in het proces van ketenvorming extra urgent, waarbij nu nog meer inzicht ontstaat door vergelijking met de twee eerdere edities.”

Schadenet, Autoschadehuis, TopSelect en GlasGarage segmentleiders

AUMACON onderscheidt in haar onderzoek een vijftal ketensoorten: landelijke autoschadeketens, schadebedrijven van dealerholdings, samenwerkende (regionale) schadebedrijven, landelijke glasschadeketens en bedrijfswagenspecialisten. Deze onderverdeling is met name gemaakt voor een correct (apple-to-apple) vergelijk.

Uit een rangschikking op aantal vestigingsplaatsen blijkt Schadenet de grootste onder de landelijke autoschadeketens, gevolgd door het snel groeiende A.A.S. In 2014 stond ABS Autoherstel nog op de tweede plaats in dit segment. Het totaalaantal vestigingen van de landelijke autoschadeketens bleef – vergeleken met 2014 – vrijwel gelijk, wat gelet op de krimpende markt opmerkelijk is.

Bij de dealerholdings heeft SternSchade (Stern Groep) het grootst aantal vestigingen, gevolgd door Van Mossel Autoschade Groep. De vorige nummer één in dit segment, Autoschadehuis (voorheen van dealerholding Markeur), is thans zelfstandig.

Aan kop bij de regionale samenwerkingsverbanden treffen we een nieuwe naam aan: Schadeherstelmeester; een samenwerking tussen PGA Nederland en Broekhuis Groep. Autoschade TopSelect (georiënteerd op Zuidwest Nederland) verliest daarmee haar koppositie in dit segment.

Bij de glasschadeketens is GlasGarage ondanks de afname met 19 vestigingen nog steeds veruit de grootste, gevolgd door Carglass en Autototaalglas. De gehele top-3 is sinds 2015 in handen van één eigenaar, Belron Ops S.à.r.l. Luxembourg. Opvallend is dat vrijwel alle glasschadeketens hun vestigingenaantal terugbrachten. In totaal is hier sprake van een daling van 18 procent vergeleken met de meting in 2014.

FleetRepair is de belangrijkste bedrijfswagenhersteller.

landelijke autoschadeketens
aantal vestigingen                   2016         2014        +/-%

1 Schadenet                                   94             92         2,2%

2 A.A.S.                                          85             70        21,4%

3 ABS Autoherstel                       79             88      -10,2%

3 ASN Groep                                 71             70           1,4%

landelijke glasschadeketens
aantal vestigingen                  2016         2014           +/-%

1 GlasGarage                              104            123        -15,4%

2 Carglass                                    56               58          -3,4%

3 Autotaalglas                             54               54           0,0%
Bron: AUMACON Schadeketen Top-25 2016

Kerngegevens en verbanden

Van alle ketens zijn door AUMACON de kerngegevens verzameld. Daarnaast wordt in het onderzoekrapport een volledig overzicht van alle vestigingen gegeven. Veel aandacht is uitgegaan naar de achterliggende verbanden; welke concernrelaties bestaan er, zijn er specifieke merkerkenningen, is er sprake van meerdere ketenlidmaatschappen?

Eerste exemplaar

De AUMACON Schadeketen Top-25 past qua opzet en uitvoering geheel in het rijtje met de al langer bestaande Dealerholding Top-100 en Garageformule Top-40; uitgaven die AUMACON al enige jaren met veel succes uitgeeft. Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd samengewerkt met een viertal onderzoeksponsors: Automotive Insiders, Axalta Coating Systems Nederland, Bovemij en Solera. De uitgave kwam tot stand met medewerking van brancheorganisatie FOCWA Schadeherstel.

AUMACON Schadeketen Top-25 2016 low

De eerste exemplaren werden tijdens een speciaal belegde bijeenkomst van managersnetwerk Automotive Insiders uitgereikt aan directeur Femke Teeling van Focwa Schadeherstel en voorzitter Toine Beljaars (rechts op de foto) van Bovag Schadeherstelbedrijven.

Lees meer

Garageformule Top-40

persbericht 2016

voorbeeldpagina’s 2016

bestellen Garageformule Top-40

Garageformule Top-40 (2.614 vestigingen) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestand in Excel.

De zevende editie van de AUMACON Garageformule Top-40 verschijnt op maandag 2 oktober 2017.


Het Garageformule Top-40 onderzoek editie 2016 wordt gesponsord door Bovemij, Carsom, CustomerConnect, Kentekenloket.nl, Marktplaats | Zakelijk en Tevreden.nl.

bovemij-2016 - kopie                carsom logo - kopie           

kentekenloket logo                Marktplaats_Zakelijk_Horizontal_NAVYBG_RGB[1]                tevreden_logo


 Garageformule Top-40: kleine formules stagneren, toppers groeien

AUMACON heeft op 27 september 2016 de zesde editie van het bekende Garageformule Top-40 onderzoek gepresenteerd. Belangrijkste bevindingen: veel kleine formules hebben moeite om nieuwe deelnemers aan te sluiten. Daarentegen is er gestage groei bij de grote formules. Bij de subtoppers is sprake van een gemengd beeld. De gezamenlijke groeiambitie van de Nederlandse garageformules blijft onverminderd groot. Het eerste exemplaar van het nieuwe rapport ging naar een relatief nieuwe formule die niettemin een sterke groei realiseerde: AutoProfijt.

GFT40_2016 (2) low

[foto:] Het eerste exemplaar van de AUMACON Garageformule Top-40 2016 werd in ontvangst genomen door directeur Bram Teun Koskamp van AutoProfijt (rechts), uit handen van voorzitter Ernst Uildriks van Kentekenloket.nl.

De AUMACON Garageformule Top-40 beoogt een onafhankelijk en transparant beeld te geven van de ketenvorming in de Nederlandse markt voor universeel auto-onderhoud. De daarin acterende 40 formules zijn beschreven in een 288 pagina’s tellend (gebonden) rapport dat marktpartijen en dienstverleners helpt bij het verkrijgen van inzicht in deze snel veranderende sector. Alhoewel per saldo het aantal garageformules vrijwel gelijk is gebleven is het totaal aantal deelnemers niettemin flink gestegen ten opzichte van de 2015-editie. Die groei komt in ieder geval niet voor rekening van de kleinere formules. Vele daarvan leiden een stabiel bestaan zonder veel mutaties in het deelnemersaantal. Van de 40 formules heeft de helft slechts tussen de 2 en 20 deelnemers, waardoor van landelijke dekking geen sprake is. Bij de middenmoters (formules tot 100 deelnemers) is het ontwikkelingsbeeld veel wisselender. Sommigen daarvan realiseerden aflopen jaar stevige deelnemersgroei (Otopartner, AutoFirst, LeaseProf en CarProf), bij andere formules (AD Autobedrijf en Autoservice Totaal) was er juist teruggang. Nieuwkomer Autoservice Netwerk (een koepel van merkspecialisten) realiseerde overigens de hoogste binnenkomst met een 16de plek en 51 deelnemers.

Bovenaan het klassement doen zich ook opvallende bewegingen voor. Zo weet de top-3 (BCS, Vakgarage en AutoCrew) nog steeds groei te realiseren. De daarop volgende vijf formules – die eveneens een landelijke dekking kunnen waarborgen – zien hun netwerk echter licht in omvang afnemen; uitzonderingen zijn het sterk gegroeide AutoProfijt en het licht gegroeide Requal.

Gevraagd naar de ambities voor het aantal vestigingen per eind 2017 komen de Nederlandse formules op een gezamenlijk doel van meer dan drie duizend deelnemers – een gewenste toename van 18 procent in één jaar tijd. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “Dat lijkt wat overtrokken, het is vooral een doelstelling. Maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat een belangrijk deel van die ambitie het komend jaar ook wordt gerealiseerd. Niet alleen laten steeds meer universeel autobedrijven hun bezwaren tegenover formuledeelname varen, ook een toenemend aantal autodealers ziet hierin een welkome uitbreiding van haar marktbewerkingsmogelijkheden. Branchebreed wordt steeds vaker de noodzaak voor samenwerking en schaalvergroting ingezien. Ook de ontwikkelingen rondom telematica gaan ervoor zorgen dat het volledig zelfstandig en onafhankelijk autobedrijf het steeds moeilijker gaat krijgen.”

jaar gezamenlijk aantal
vestigingen                  ∆%
2011         1.660
2012         1.954             +18%
2013         2.158             +10%
2014         2.284             + 6%
2015         2.455             + 8%
2016         2.614             + 6%
2017*       3.085*          +18%*
*Beoogd aantal vestigingen per eind 2017 volgens opgave formules.
bron: AUMACON Garageformule Top-40

Eerste exemplaar voor AutoProfijt
Bosch Car Service (BCS) is met 394 vestigingen – evenals in de vijf voorgaande edities – met afstand de lijstaanvoerder in Nederland. De nummer twee, Vakgarage (258 vestigingen) sluipt echter naderbij. Op de derde plaats in de ranglijst de eveneens door Bosch aangestuurde formule AutoCrew. Bosch heeft hiermee een uiterst stevige uitgangspositie om de aanwakkerende strijd met het merkdealerkanaal aan te gaan.

Het eerste exemplaar van de 2016-editie gaat echter naar een opvallende klimmer in de lijst: AutoProfijt.  Deze formule werd twee jaar geleden gelanceerd door grossiersorganisatie Koskamp en gepositioneerd naast bestaande Koskamp-formules Otopartner en AutoFirst. Dickmann: “De expansie van AutoProfijt in de eerste twee jaren van haar bestaan mag opmerkelijk genoemd worden. De formule heeft nu 164 deelnemers, waarbij voor 2017 een doorgroei naar 500 vestigingen wordt voorzien.” Stichtingsvoorzitter Ernst Uildriks van Kentekenloket.nl reikte tijdens de presentatiebijeenkomst het eerste exemplaar van de nieuwe AUMACON Garageformule Top-40 uit aan directeur Bram Teun Koskamp van AutoProfijt. De uitreiking vond plaats in Dauphine in Amsterdam en kwam tot stand met medewerking van BNR Nieuwsradio.

Veel verschil in deelnamecondities
In het nieuwe onderzoekrapport wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van de bedrijf- en managementgegevens van iedere formule, maar is tevens een compleet overzicht opgenomen van alle deelnemers; in totaal 2.614 bedrijven. Dit aantal is een toename van zes procent ten opzichte van vorig jaar toen het om 2.455 vestigingen ging. Bij iedere deelnemer is zoveel mogelijk extra informatie toegevoegd, zoals dealerschappen, merkspecialisaties en bijvoorbeeld ook nominaties voor brancheprijzen. Ook de deelnamecondities zijn opgenomen, waarmee inzicht ontstaat in de gehanteerde contributies en vereisten voor aansluiting. Het complete rapport is te bestellen via aumacon.nl.

Binnen de lijst van de 40 garageformule is een zestal clusters te onderscheiden. Universele franchiseformules – vaak aangestuurd vanuit de onderdelensector – zijn daarbij de meest voorkomende vorm. Daarnaast bestaat er een gering aantal formules dat vanuit dealerholdings of auto-importeurs worden aangestuurd. Verder zijn er 15 formules die zich primair richten op bepaalde automerken of deelmarkten (zoals leaserijders of autobanden). Het onderzoek geeft een gedetailleerd overzicht van deze subgebieden.

Steun van sponsors
Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werkte AUMACON samen met een zestal hoogwaardige sponsors. Dickmann: “Wij prijzen ons zeer gelukkig met een prachtige lijst van topnamen: Bovemij, Carsom.nl, CustomerConnect, Kentekenloket.nl, Marktplaats Zakelijk en Tevreden.nl. Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autobranche mogelijk gemaakt.” Aan deze uitgave werd tevens meegewerkt door Bovag en Vaco.

 

 

Lees meer

Leasebedrijven Top-50

persbericht (lancering) editie 2016

voorbeeldpagina – editie 2016

bestellen Leasebedrijven Top-50

 De derde editie van de AUMACON Leasebedrijven Top-50 verschijnt op in december 2017.


Het Leasebedrijven Top-50 onderzoek editie 2016 wordt gesponsord door Alpha Credit Nederland, Automotive Insiders, Better Be, Leaseprof, Macadam en VWE.

ACN_banner_166x60_01                                

            


Nieuw Leasebedrijven Top-50 onderzoek verrast en verheldert

De tweede editie van het AUMACON Leasebedrijven Top-50 onderzoek is aanzienlijk gegroeid vergeleken met de introductie-editie van vorig jaar. Dit onderzoek naar de 50 grootste leasebedrijven in Nederland levert nu nog veel meer inzicht in deze belangrijke en nog steeds groeiende sector. Het eerste exemplaar was voor Jan van Delft, voorzitter van Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

Het onderzoek van AUMACON is dit jaar voorspoedig verlopen. Directeur Clem Dickmann van AUMACON: “Leasebedrijven zijn immers al decennialang een factor van groot belang in de autobranche. Ze beïnvloeden vrijwel alle deelmarkten in de sector. Alleen al voor de verkoop van nieuwe auto’s nemen zij ruim een derde van de totale markt voor hun rekening. De meeste leasebedrijven zijn dan ook modern en transparant. Ons onafhankelijk onderzoek steekt jaarlijks de thermometer in de sector en levert een breed palet aan informatie. De waarde daarvan wordt inmiddels branchebreed gedragen.”

De nieuwe AUMACON Leasebedrijven Top-50, bevat een fiks aantal toevoegingen ten opzichte van haar voorganger. Zo zijn in de nieuwste uitgave bij vrijwel alle leasemaatschappijen belangrijke klantnamen opgenomen. Vermeld zijn ook eventuele keurmerken, het VZR-rapportcijfer voor berijderstevredenheid en de allianties waarbij leasebedrijven zich hebben aangesloten. Verder is de mix van de aangeboden leasevormen op drie verschillende meetmomenten vastgelegd (ultimo 2014 en 2015 en eind juni 2016), om de parkontwikkeling helder te maken. Daarnaast zijn voor het eerst de activiteiten op het gebied van privélease cijfermatig in beeld gebracht. Vaste waarden in het jaarlijkse overzicht van de vijftig grootste leasebedrijven in Nederland zijn gegevens over eigendom en managementsamenstelling, financiële resultaten en de belangrijkste leveranciers. Ook wordt inzicht verschaft op het gebied van remarketing, met name aantallen en afzetkanalen. Een voorbeeldpagina en bestelinformatie is te vinden op aumacon.nl.

Eerste exemplaar
Het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave werd tijdens een bijeenkomst van het branchenetwerk Automotive Insiders in ontvangst genomen door Jan van Delft, voorzitter Vereniging Zakelijke Rijders, VZR. Clem Dickmann tijdens de overhandiging: “De leaserijders zijn misschien wel de belangrijkste stakeholders in de leaseketen. Het heeft niettemin verbazingwekkend lang geduurd vooraleer hun belangen gebundeld zijn. VZR heeft die handschoen opgepakt en weet zich inmiddels gesteund door meer dan 25 duizend leden. Een gezonde ontwikkeling die de sector alleen maar volwassener maakt.”

AUMACON LBT50_2016 low

[foto:] De heer Jan van Delft (rechts) neemt het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Clem Dickmann.

Steun van sponsors
Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd AUMACON ondersteund door zes vooraanstaande sponsorpartners: financieel dienstverlener Alpha Credit Nederland, branchenetwerk Automotive Insiders, softwareontwikkelaar BetterBe, remarketing dienstverlener Macadam, universeel auto-onderhoudsnetwerk LeaseProf en ICT-provider voor de autobranche VWE.  Dickmann: “Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autosector mogelijk gemaakt. Wij zijn hen dan ook veel dank verschuldigd.”

Lees meer

Dealerholding Top-100

persbericht 20.06.2016 (lancering)

persbericht 28.06.2016 (analyse)

voorbeeldpagina’s 2016

bestellen Dealerholding Top-100

Dealerholding Top-100 (895 vestigingen) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestand in Excel.

De 13de editie van de AUMACON Dealerholding Top-100 verschijnt op dinsdag 27 juni 2017 tijdens het Nationaal Dealerholding Event. Locatie: Dauphine Amsterdam i.s.m. BNR’s De Nationale Autoshow.  Deelname op uitnodiging.

banner-NatDealer-468x60


Marktconcentratie zet zich voort: Top-10 doet 28%; Top-100 pakt 68%

De grootste Nederlandse dealerholdings domineren de automarkt. De 50 allergrootste holdings namen vorig jaar bijna 55 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening, de Top-100 klom daardoor naar een marktaandeel van bijna 68 procent. De winsten van de topholdings namen over 2015 ook flink toe. Dit en meer volgt uit de jongste uitgave van het jaarlijks dealerholdingonderzoek van AUMACON dat op 20 juni werd gepresenteerd in Dauphine Amsterdam.

De Nederlandse dealerholdings versterken andermaal hun dominantie. Bij de start van deze onderzoekreeks in 2004 waren de 50 topholdings nog maar goed voor 33,5 procent van de totale autoverkoop in ons land. Vorig jaar kwam de Top-50 uit op een aandeel van liefst 54,6 procent van alle nieuwverkochte personen- en bestelauto’s.

Zie voor de presentaties in CARmonitor >>>

Vanaf de 2013-editie is dit onderzoek uitgebreid tot 100 holdings. Het totale marktaandeel van de Top-100 was in 2013 nog 64,7 procent. Vorig jaar klom dat naar 67,8 procent, een toename die met name op het conto komt van de bovenste tien autoholdings in de lijst. Tezamen was de Top-10 in 2015 goed voor bijna 143 duizend registraties (2014: bijna 115 duizend stuks), een toename van 24,3 procent bij een totale markttoename van 15,3 procent. Het marktaandeel van de Top-10 klom daarmee ruim twee procentpunten naar 27,8 procent van de totale Nederlandse markt.

Stern vast op één, PGA Nederland en Van Mossel op afstand
De soevereine nummer één van Nederland – de beursgenoteerde Stern Groep – verkocht vorig jaar 29.209 nieuwe (bestel)auto’s; 25,2 procent meer dan in 2014. Op plek twee en drie respectievelijk PGA Nederland (+28,9%) en Van Mossel Groep (+19,4%). Van Mossel realiseert van de top drie wel het hoogste verkoopaantal per vestiging (635 stuks per vestiging). Stern Groep (384 stuks/vestiging) en PGA Nederland (490 stuks) noteren een geringere output per vestiging die gemiddeld voor de Top-50 holdings overigens op 456 stuks ligt.

De AUMACON Dealerholding Top-100 kende in 2015 tien nieuwe ‘gezichten’. Allereerst twee splitsingsbedrijven: Frank Vaneman Automotive (op plek 45, gesplitst van Van Kouwen/Opel) en Stam-Nefkens (plaats 47, gesplitst van Stam Groep/Renault). Verder een achttal groeiende holdings: AutoBinck (63), Van Beek Citroën (70), Maas Autogroep (79), Borchwerf (82), Bourguignon (85), Oostendorp (88) , Nieuwenhuijse (98) en hekkensluiter Van Gent Autobedrijven (100).

Twaalfde editie
Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, gebonden boekuitvoering van 222 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van de verkoopcijfers per dealerholding, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, leveranciers – en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de bedrijven. Er wordt bovendien een compleet overzicht gegeven van alle vestigingen, waarbij per vestiging onder meer contactgegevens, eigendom- en merkinformatie wordt weergegeven. Daarnaast is een analyse opgenomen van de Nederlandse automarkt, verzorgd door kennisbureau AUMACON.

Sponsorpartners
De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: BCA Autoveiling, Bovemij, Fortron Automotive, Marktplaats | zakelijk, Total en Volkswagen Pon Financial Services.

AUMACON Dealerholding Top-100 2016

[foto:] Overhandiging van het allereerste exemplaar van de AUMACON Dealerholding Top-100 editie 2015-2016 aan de heer Laurens Stigter (rechts), algemeen directie van Wensink Automotive, door de heer Clem Dickmann, directeur van AUMACON. Het vooral in de oostelijke helft van Nederland bekende Wensink Automotive klimt in 2015 naar de negende plek en is daarmee de enige nieuweling in de Top-10. Dickmann: “Dit mooie bedrijf heeft om tal van redenen een moeilijke tijd achter de rug. Wij willen Wensink Automotive hiermee dan ook graag extra lof toezwaaien voor de opmerkelijke wijze waarop het bedrijf het tij heeft gekeerd.”
Dagvoorzitter voor het event uitreikingsevent op 20 juni 2016 was Meindert Schut, onder meer vaste presentator van de BNR Nationale Autoshow (rechts).

foto Jeroen Barten paul de vries simon luijckx barbara visser              meindert-schut

Sprekers waren achtereenvolgens: Jeroen Barten (GfK), Paul de Vries (eBay/Marktplaats), Simon Lujickx (PGA Nederland) en Barbara Visser (VVD). Dagvoorzitter (rechts): Meindert Schut, o.m. presentator van BNR’s Nationale Autoshow.

Het Dealerholding Top-100 onderzoek wordt gesponsord door Bovemij, BCA Autoveiling, Fortron Automotive, Marktplaats | Zakelijk, Total en VWPFS.

bovemij-2016 - kopie                                         fortron_1 - kopie

Marktplaats_Zakelijk_Horizontal_NAVYBG_RGB[1]         total - kopie vwfs-logo-kopie - kopie

 

 

 

 

 

Lees meer

Nationaal Dealerholding Event >>> 27 juni 2017 Dauphine Amsterdam

https://www.marktplaatszakelijk.nl/Voorlopige sprekerslijst (v.l.n.r.): Walter van Overbeek (partner Houthoff Buruma), Elmer van Grondelle (assistant professor TU Delft),  Hans Groenhuijsen (senior consultant AUMACON) en David Kain (ceo Kain Automotive USA). Natuurlijk ook op het programma: de uitreiking van de nieuwe AUMACON Dealerholding Top-100 door Clem Dickmann. Het Nationaal Dealerholding Event 2017 staat onder dagvoorzitterschap van Meindert Schut (BNR Nieuwsradio).

      

Deelname op uitnodigingen. Open inschrijving is beperkt mogelijk. Programma op dinsdag 27 juni van 16.00 uur tot 18.15 uur in café-restaurant Dauphine in Amsterdam. Inschrijving start in mei; informatie daarover volgt in CARmonitor Update.

Sponsorpartners voor de 13de uitgave van de AUMACON Dealerholding Top-100 zijn: BCA, Bovemij, Castrol, Fortron, Marktplaats Zakelijk en VW Pon Financial Services.

             

            

Dealer Group Top-100 EUROPE

AUMACON launches Dealer Group Top-100 EUROPE research

key issues:

  • 100 Top dealer groups in geografical Europe
  • Report for general availability in high quality hardcopy and pdf
  • Data on Sales and finance, Strategy, ownership and network, Management and suppliers
  • Research partners: Autobiz Paris/Berlin and Groningen University
  • Sponsor partners: BCA and Total
  • Presentation: mid 2017
  • Example: Stern Groep/ The Netherlands

The Dealer Group Top-100 EUROPE research is sponsored by BCA Auctions and Total:

        total - kopieresearchpartners:       rug

 


New Car sales EUROPE:

JATO Dynamics – European regs release Y-2016; pub. M01-2017

PC per country YtM12-2016-EU

PC per manufacturer YtM12-2016-EU

LCV per country YtM12-2016-EU

sourced by:

acea 2

28 April

Volvo first-quarter profit rises 11%

Volvo reported a 11 percent rise in first-quarter profit as strong demand for its XC60 and 90-series cars gave it a boost. The automaker stuck to a forecast of higher sales this year. Read more
28 April

VW will spend billions to strengthen engines portfolio

VW Group plans to invest billions through 2022 to strengthen its portfolio of combustion engines and electric drivetrains in anticipation of stricter emissions standards in Europe, the U.S. and China, CEO Matthias Mueller said. Read more
28 April

Autoliv posts higher Q1 profit but warns on North America, China

Autoliv reported an increase in first-quarter earnings but flagged uncertainties relating to light vehicle production growth, including high inventory levels and slower sales momentum, especially in North America and China. Read more
Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2