Update

datum: 04.08.2017

tekst: AUMACON

download: thesis Peter Niesink

Bovag-toekomst: produceren én consumeren

De veranderende omgeving maakt dat (Bovag-)leden verlangen dat hun brancheorganisatie meebeweegt en voor oplossingen zorgt. De vernieuwingsagenda van de Bovag is – naar eigen zeggen – gericht op een herpositionering, om meer toegevoegde waarde aan leden te bieden. Maar daarvoor is een grotere inspanning nodig, die versterkt kan worden als leden een grotere, actievere bijdrage leveren. Maar zijn leden daartoe bereid? Dit zijn de kernvragen die Bovag-directeur Peter Niesink heeft willen beantwoorden in zijn thesis (MBA afstudeerscriptie van begin 2016). Niesink deed onderzoek onder zijn leden en doet aanbevelingen voor een tweeweg-organisatie volgens het in 2010 door Prof. Gert van Dijk ontwikkelde coöperatiemodel nieuwe stijl.


datum:  02.02.2017

tekst: CBS

Jaaromzet auto-importeurs gedaald

Importeurs van nieuwe personenauto’s hebben in 2016 ruim 5 procent minder omgezet dan in het jaar daarvoor. Het aantal nieuw verkochte personenauto’s was 15 procent lager dan in topjaar 2015. Toch lag het omzetniveau van de auto-importeurs in 2016 nog steeds ruim boven dat van 2013 en 2014. Dit meldt het CBS.

De omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s stond onder druk doordat de aanschaf van nieuwe personenauto’s in 2016 een dieptepunt bereikte. Vooral personenauto’s met een zakelijke bestemming vonden minder aftrek. De omzetpiek in 2015, de hoogste sinds 2007, ging vooraf aan nieuwe belastingmaatregelen. Per 1 januari 2016 gingen veel auto’s naar een hoger bijtellingstarief.

De opbrengsten van de auto-importeurs stegen in 2015 naar 12,6 miljard euro, bijna 18 procent meer dan het jaar ervoor. Doordat de bedrijfskosten minder hard toenamen, groeide het bedrijfsresultaat met bijna 40 procent tot 219 miljoen euro. Dit was het hoogste niveau sinds 2011.

In de kosten die importeurs van personenauto’s over 2015 maakten, valt op dat de personeelskosten 2,5 procent lager waren dan het jaar ervoor. Het aantal werkzame personen daalde met 3,7 procent. De kosten van huisvesting, energie en vervoer namen eveneens af. Daarentegen stegen onder meer de verkoopkosten. De bruto-winstmarge op de verkopen verkleinde doordat de inkoopwaarde van de omzet sneller steeg (19,1 procent) dan de omzet zelf.

Bedrijfsresultaat alle autobranches in 2015 in de plus

Naast de importeurs van personenauto’s zagen ook de overige branches binnen de auto- en motorsector het bedrijfsresultaat in 2015 duidelijk groeien. Dit kwam doordat de bedrijfsopbrengsten aanzienlijk harder groeiden dan de bedrijfskosten. Het sterkst groeide het bedrijfsresultaat bij de autoservicebedrijven, handelaren in auto-onderdelen en de motorbranche. Het bedrijfsresultaat voor de sector als geheel was in 2015 met 2,3 miljard euro ruim 36 procent hoger dan een jaar eerder, toen er een resultaat van 1,7 miljard euro werd behaald.

Daling personeelsbestand grote invloed op positief bedrijfsresultaat

Dalende personeelskosten (-1,5 procent) bij een krimpend personeelsbestand (-2,9 procent) waren belangrijke drijfveren achter de groei van het resultaat van de autobranche in 2015. Verder daalden ook hier de kosten van huisvesting (-0,6 procent), energie (-4,4 procent) en vervoer (-4,5 procent) en stegen de verkoopkosten (+18 procent).
Ook werd de bruto-winstmarge kleiner doordat de inkoopwaarde van de omzet met 14,9 procent harder steeg dan de omzet zelf (13,3 procent).

Wie-doet-wat

Er vinden veel personele wisselingen plaats in de autobranche. De mutaties worden regelmatig geüpdatet voor met name de Nederlandse auto-importeurs en de leasebedrijven.

wie-doet-wat (bij auto-importeurs) per 05.02.2018

wie-doet-wat (importeurs) per 06.02.2017

wie-doet-wat (importeurs 2016)

wie-doet-wat (leasebedrijven 2016)

Top-100 autobranche | NL

De 100 machtigste mensen in de Nederlandse autosector; Y-2016

Top 100 Machtigste mensen in de Nederlandse autobranche Y-2014

Top-100 Machthebbers in de Nederlandse autobranche Y-2013

tekst: AutoWeek

datum: 05.10.2016

Voor alweer de vierde keer: de AutoWeek 100. De honderd meest invloedrijke personen in de Nederlandse autosector. Opnieuw zijn er veelverschuivingen, nieuwe leden en oudgedienden die dit jaar tevergeefs hun naam zoeken. Merken verloren marktaandeel, bedrijven gingen failliet en mensen werden ontslagen, anderen waren succesvol of werden benoemd op hoge posities. Aan de top bleef het redelijk stabiel en dat is niet zo vreemd, want we gaan in deze lijst niet uit van enkel harde verkoopcijfers, maar ook van invloed. En invloed is geen tastbaar begrip. Het heeft voor een groot gedeelte te maken met het respect en gezag dat je geniet. Dat zijn zaken die nieuwkomers vaak nog moeten verwerven, terwijl zij die al jaren in deze sector werken veel aanzien, krediet en macht hebben. En houden. Aan hun status wordt niet zomaar gemorreld.
Interviews met ingewijden speelden zoals altijd een grote rol bij de samenstelling van deze lijst. Dank voor eenieder die ons van input voorzag. Opnieuw vermelden we, op een enkele uitzondering na, slechts één persoon per onderneming. De mensen vlak onder de top bij een grootmacht zijn dikwijls machtiger dan de nummer één van een kleiner bedrijf, maar hun invloed geldt in deze lijst via hun chef. De autoschadewereld en de verzekeraars laten we buiten beschouwing, net als de onderdelenhandel voor de aftermarket. Ook hier zijn zeer grote namen en uitstekende managers werkzaam, maar de sectoren staan naar onze mening te ver af van het publiek om voor deze lijst interessant te zijn. Tussen haakjes staat de positie die de persoon in kwestie vorig jaar bezette.

logo autoweek.nl

Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2
Advertisement