Login

Dit gedeelte van de website vereist een geldig account. U kunt uw account op deze pagina aanmaken.


Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u onmiddellijk aan de slag.

De door u aangegeven inlogkwalificatie zal wel achteraf gecontroleerd worden.

Indien u niet voor kosteloze toegang in aanmerking komt ontvangt u na enige tijd een email waarmee u uw abonnement alsnog kunt bevestigen.

Een jaarabonnement voor CARmonitor kost € 125 (excl. btw.) per mailadres voor de eerste 12 maanden (te rekenen vanaf factuurdatum) Voor bedrijven met meerdere gebruikers bestaat de mogelijkheid tot bedrijfsabonnement; het aantal aan te sluiten mailadressen vanuit de bedrijfs-url is dan onbeperkt, de kosten hiervoor zijn totaal € 395 (excl. btw.) per jaar. Voor concerns (met meerdere url-en) is een concernabonnement (€ 695/jaar) het meest geschikt. Een bedrijf/concernabonnement kan aangevraagd worden via backoffice@aumacon.nl.

Voor CARmonitor abonnementen is stilzwijgende verlenging van toepassing voor telkens 12 maanden met een opzegtermijn van 1 maand. Abonnementstarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van CBS-prijsindex voor zakelijke dienstverlening.

Bij misbruik van welk aard dan ook zal blokkade van ip- en emailadres volgen. AUMACON behoudt zich te allen tijde het recht voor om abonnees te weigeren.

Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2