Update

datum: 27.09.2021

tekst: Bovag

download: BOVAG-Ondernemersmonitor-week-38

Voor meer dan de helft van de BOVAG-ondernemers zijn ‘beleveringsproblemen’ momenteel het grootste struikelblok in de bedrijfsvoering. Ook tekort aan personeel en minder klanten en orders worden veel genoemd. Dat blijkt uit de jongste BOVAG Ondernemersmonitor, de doorstart van periodieke ledenenquête die tijdens de crisis begon als BOVAG Coronamonitor.

Meer dan de helft van de ondervraagden in de BOVAG Ondernemersmonitor noemt leveringsproblemen als grootste uitdaging van het moment. Bijna 40 procent heeft tekort aan personeel en een krappe kwart heeft te maken met minder klanten/orders. Ruim 85 procent heeft nog last of last gehad van de coronacrisis. Slechts 15 procent geeft aan geen negatieve effecten te hebben ervaren van de crisis.

Opvallend is dat vergeleken met de vorige meting, april 2021, een veel groter aandeel leden meldt de bedrijfsvoering te gaan aanpassen: 39,7 procent nu, tegen 29,3 procent in april. Meer dan de helft van die groep gaat naast de bestaande activiteiten ook andere bedrijfsactiviteiten opstarten. Bijna een derde gaat meer online doen, 16 procent zet het bedrijf te koop en 2,6 procent gaat stoppen.

Slechts 4 procent van de BOVAG-leden denkt afscheid te moeten van personeel. Een jaar geleden was dat nog een kwart. 28,6 procent van de bedrijven heeft momenteel te maken met een omzetstijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tegen 11,8 procent in april. De omzetstijging verklaart mogelijk waarom zo’n 40 procent van de ondervraagden naarstig op zoek is naar personeel, met name technici.


datum: 10.03.2020

Tekst: UWV

download: UWV: factsheet arbeidsmarkt voor automonteurs

De arbeidsmarktperspectieven voor automonteurs zijn momenteel zeer goed. Er zijn personeelstekorten en het is een beroep met moeilijk vervulbare vacatures. Ook op de korte tot middellange termijn (tot ca 2024) blijven de arbeidsmarktperspectieven naar verwachting goed. Op de wat langere termijn gaat er veel veranderen in het beroep, onder andere door de opkomst van elektrische auto’s en inzet van nieuwe technologie.


datum: 30.01.2019

Tekst: RAI Vereniging

download: RAI Vereniging Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018: “Mobiliteit in transitie”

De samenleving, de mobiliteitsbranche én RAI Vereniging zelf, zijn in toenemende mate aan verandering onderhevig. De tien secties die binnen RAI Vereniging actief zijn spelen ieder op specifieke wijze in op de mobiliteitstransitie die gaande is. Wat hen bindt is de kracht van het collectief. Aldus lezen we in het Jaaroverzicht 2018 “Mobiliteit in transitie”.


datum: 04.08.2017

tekst: AUMACON

download: thesis Peter Niesink

Bovag-toekomst: produceren én consumeren

De veranderende omgeving maakt dat (Bovag-)leden verlangen dat hun brancheorganisatie meebeweegt en voor oplossingen zorgt. De vernieuwingsagenda van de Bovag is – naar eigen zeggen – gericht op een herpositionering, om meer toegevoegde waarde aan leden te bieden. Maar daarvoor is een grotere inspanning nodig, die versterkt kan worden als leden een grotere, actievere bijdrage leveren. Maar zijn leden daartoe bereid? Dit zijn de kernvragen die Bovag-directeur Peter Niesink heeft willen beantwoorden in zijn thesis (MBA afstudeerscriptie van begin 2016). Niesink deed onderzoek onder zijn leden en doet aanbevelingen voor een tweeweg-organisatie volgens het in 2010 door Prof. Gert van Dijk ontwikkelde coöperatiemodel nieuwe stijl.

Top-100 autobranche | NL

De 100 machtigste mensen in de Nederlandse autosector; Y-2016

Top 100 Machtigste mensen in de Nederlandse autobranche Y-2014

Top-100 Machthebbers in de Nederlandse autobranche Y-2013

tekst: AutoWeek

datum: 05.10.2016

Voor alweer de vierde keer: de AutoWeek 100. De honderd meest invloedrijke personen in de Nederlandse autosector. Opnieuw zijn er veelverschuivingen, nieuwe leden en oudgedienden die dit jaar tevergeefs hun naam zoeken. Merken verloren marktaandeel, bedrijven gingen failliet en mensen werden ontslagen, anderen waren succesvol of werden benoemd op hoge posities. Aan de top bleef het redelijk stabiel en dat is niet zo vreemd, want we gaan in deze lijst niet uit van enkel harde verkoopcijfers, maar ook van invloed. En invloed is geen tastbaar begrip. Het heeft voor een groot gedeelte te maken met het respect en gezag dat je geniet. Dat zijn zaken die nieuwkomers vaak nog moeten verwerven, terwijl zij die al jaren in deze sector werken veel aanzien, krediet en macht hebben. En houden. Aan hun status wordt niet zomaar gemorreld.
Interviews met ingewijden speelden zoals altijd een grote rol bij de samenstelling van deze lijst. Dank voor eenieder die ons van input voorzag. Opnieuw vermelden we, op een enkele uitzondering na, slechts één persoon per onderneming. De mensen vlak onder de top bij een grootmacht zijn dikwijls machtiger dan de nummer één van een kleiner bedrijf, maar hun invloed geldt in deze lijst via hun chef. De autoschadewereld en de verzekeraars laten we buiten beschouwing, net als de onderdelenhandel voor de aftermarket. Ook hier zijn zeer grote namen en uitstekende managers werkzaam, maar de sectoren staan naar onze mening te ver af van het publiek om voor deze lijst interessant te zijn. Tussen haakjes staat de positie die de persoon in kwestie vorig jaar bezette.

logo autoweek.nl

Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2