AUMACON kwartaalberichten 2017 >>> nu t/m Q2

De kwartaalberichten betreffen de vier hoofdsectoren binnen de automotivebranche: autodealers, universeel autobedrijven, autoschadebedrijven en leasebedrijven. AUMACON stelt deze berichten samen op basis van onafhankelijke bronnen aangevuld met specifieke branche-expertise. Zie hieronder voor de Q2-2017 berichten.

autodealers/Q2       leasebedrijven/Q2       schadebedrijven/Q2      universeel autobedrijven/Q2

 

Direct naar de jongste autoverkoopcijfers in CARmonitor >>> 

Welkom op de website van AUMACON, het onafhankelijk kenniscentrum van de automotive sector. Op onze website vindt u informatie over onze dienstverlening en concepten. Ook kunt u van hieruit toegang verkrijgen tot de grootste en compleetste automotive kennisbank van Nederland: CARmonitor.

Bij uw eerste bezoek aan CARmonitor dient u een account aan te maken; dat kan hier. Eenmaal aangemeld blijft de toegang gewaarborgd aan de hand van de door u opgegeven inlogkwalificatie. In veel gevallen is dat account kosteloos. Dan gaat het natuurlijk om onze vaste klantrelaties, maar bijvoorbeeld ook de leden van Automotive Insiders en studenten van IVA-Driebergen hebben vrijelijk toegang. Is geen van de kosteloze kwalificaties op u van toepassing dan weet u zich tegen een geringe vergoeding alsnog verzekerd van onbeperkte toegang tot CARmonitor.

Nog even voor de duidelijkheid: onze nieuwsbrief (CARmonitor Update) houdt u regelmatig op de hoogte van de jongste ontwikkelingen. Bent u nog niet één van de ruim negen duizend abonnees? Meldt u zich dan nu kosteloos aan, zodat u regelmatig wordt bijgepraat over de jongste ontwikkelingen in onze branche!

Toch nog vragen over de inlog? Laat het even weten! Ik heb nog even een vraag over CARmonitor >>>

Logo_CarMonitor

Schadeketen Top-25

AUMACON presenteerde op 22 maart 2016 de derde editie van de Schadeketen Top-25; een uitgebreid overzicht van de 25 voornaamste autoschadeherstelketens in Nederland. De eerste exemplaren waren voor Femke Teeling en Toine Beljaars van respectievelijk Focwa Schadeherstel en Bovag Schadeherstelbedrijven.

persbericht 2016

voorbeeldpagina’s 2016

bestellen Schadeketen Top-25

Schadeketen Top-25 (>800 vestigingen) in excel? Informeer hier >>>

De eerstvolgende editie verschijnt in het eerste kwartaal van 2018.

afbeelding1

In 2013 startte AUMACON met het in kaart brengen van de Nederlandse schadeherstelsector. Aanleiding aldus directeur Clem Dickmann: de ondoorzichtigheid van deze markt. “Vergeleken met autoverkoop en auto-onderhoud is de schadesector het minst transparant.” Voor onderzoekbureau AUMACON alle reden om zich ook op deze sector te gaan richten met een grootschalig onderzoek naar de ketenvorming. Dickmann: “Door tal van oorzaken neemt de vraag naar schadeherstel gestaag af. Tegelijkertijd zijn de belangrijkste stakeholders – leasemaatschappijen en verzekeraars – vooral geïnteresseerd in kwaliteit, kostenreductie en centrale afspraken – in ketens dus.” Steeds minder schadebedrijven blijven zelfstandig in deze markt werken. Dickmann: “Dat maakt het inzicht in het proces van ketenvorming extra urgent, waarbij nu nog meer inzicht ontstaat door vergelijking met de twee eerdere edities.”

Schadenet, Autoschadehuis, TopSelect en GlasGarage segmentleiders

AUMACON onderscheidt in haar onderzoek een vijftal ketensoorten: landelijke autoschadeketens, schadebedrijven van dealerholdings, samenwerkende (regionale) schadebedrijven, landelijke glasschadeketens en bedrijfswagenspecialisten. Deze onderverdeling is met name gemaakt voor een correct (apple-to-apple) vergelijk.

Uit een rangschikking op aantal vestigingsplaatsen blijkt Schadenet de grootste onder de landelijke autoschadeketens, gevolgd door het snel groeiende A.A.S. In 2014 stond ABS Autoherstel nog op de tweede plaats in dit segment. Het totaalaantal vestigingen van de landelijke autoschadeketens bleef – vergeleken met 2014 – vrijwel gelijk, wat gelet op de krimpende markt opmerkelijk is.

Bij de dealerholdings heeft SternSchade (Stern Groep) het grootst aantal vestigingen, gevolgd door Van Mossel Autoschade Groep. De vorige nummer één in dit segment, Autoschadehuis (voorheen van dealerholding Markeur), is thans zelfstandig.

Aan kop bij de regionale samenwerkingsverbanden treffen we een nieuwe naam aan: Schadeherstelmeester; een samenwerking tussen PGA Nederland en Broekhuis Groep. Autoschade TopSelect (georiënteerd op Zuidwest Nederland) verliest daarmee haar koppositie in dit segment.

Bij de glasschadeketens is GlasGarage ondanks de afname met 19 vestigingen nog steeds veruit de grootste, gevolgd door Carglass en Autototaalglas. De gehele top-3 is sinds 2015 in handen van één eigenaar, Belron Ops S.à.r.l. Luxembourg. Opvallend is dat vrijwel alle glasschadeketens hun vestigingenaantal terugbrachten. In totaal is hier sprake van een daling van 18 procent vergeleken met de meting in 2014.

FleetRepair is de belangrijkste bedrijfswagenhersteller.

landelijke autoschadeketens
aantal vestigingen                   2016         2014        +/-%

1 Schadenet                                   94             92         2,2%

2 A.A.S.                                          85             70        21,4%

3 ABS Autoherstel                       79             88      -10,2%

3 ASN Groep                                 71             70           1,4%

landelijke glasschadeketens
aantal vestigingen                  2016         2014           +/-%

1 GlasGarage                              104            123        -15,4%

2 Carglass                                    56               58          -3,4%

3 Autotaalglas                             54               54           0,0%
Bron: AUMACON Schadeketen Top-25 2016

Kerngegevens en verbanden

Van alle ketens zijn door AUMACON de kerngegevens verzameld. Daarnaast wordt in het onderzoekrapport een volledig overzicht van alle vestigingen gegeven. Veel aandacht is uitgegaan naar de achterliggende verbanden; welke concernrelaties bestaan er, zijn er specifieke merkerkenningen, is er sprake van meerdere ketenlidmaatschappen?

Eerste exemplaar

De AUMACON Schadeketen Top-25 past qua opzet en uitvoering geheel in het rijtje met de al langer bestaande Dealerholding Top-100 en Garageformule Top-40; uitgaven die AUMACON al enige jaren met veel succes uitgeeft. Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd samengewerkt met een viertal onderzoeksponsors: Automotive Insiders, Axalta Coating Systems Nederland, Bovemij en Solera. De uitgave kwam tot stand met medewerking van brancheorganisatie FOCWA Schadeherstel.

AUMACON Schadeketen Top-25 2016 low

De eerste exemplaren werden tijdens een speciaal belegde bijeenkomst van managersnetwerk Automotive Insiders uitgereikt aan directeur Femke Teeling van Focwa Schadeherstel en voorzitter Toine Beljaars (rechts op de foto) van Bovag Schadeherstelbedrijven.

Lees meer

Garageformule Top-40

persbericht editie 2017

voorbeeldpagina’s editie 2017

bestellen AUMACON Garageformule Top-40 >>> editie 2017 >>>

Garageformule Top-40 (2.701 vestigingen) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestand in Excel.

De achtste editie van de AUMACON Garageformule Top-40 verschijnt in september/oktober 2018.


Sponsorpartner voor het Garageformule Top-40 onderzoek editie 2017 zijn Bovemij, CustomerConnect, Findio Auto, Marktplaats, Tevreden.nl en Total.

bovemij-2016 - kopie                                      

                   tevreden_logo               


 Garageformule Top-40 2017: Bosch en Vakgarage domineren

Onafhankelijk kennisbureau voor de autobranche AUMACON heeft op 18 september 2017 de zevende editie van het bekende Garageformule Top-40 onderzoek gepresenteerd. Belangrijkste bevindingen: vooral de allergrootste formules zien hun deelnemersaantal nog groeien. Daarentegen leiden veel kleinere formules een marginaal bestaan. Ook veel middelgrote formules hebben – ondanks soms grote ambities – moeite om uit te breiden. Mochten de groeiplannen ook werkelijkheid worden dan neemt het gezamenlijke deelnemersaantal van de Nederlandse formules het komende jaar met ruim 20 procent toe.

[fotobijschrift:]  Het eerste exemplaar van de AUMACON Garageformule Top-40 2017 werd in ontvangst genomen door conceptadviseur Marnix van Veen van AutoCrew (rechts) uit handen van directeur/eigenaar Clemens van Dorp van branche-automatiseerder OEC/CustomerConnect.

Het aantal bij formules aangesloten autobedrijven neemt nog steeds toe. De groei is echter niet gelijkelijk verdeeld over de bijna 40 garageformules die in deze markt actie zijn. De opvallendste bewegingen doen zich aan de kop van de ranglijst voor. Zo weet de top-3 – Bosch Car Service, Vakgarage en AutoCrew (ook van Bosch) – nog steeds nieuwe ondernemers te vinden die zich bij hen aansluiten. De grootste groeier van vorig jaar, de laagdrempelige formule van grossier Koskamp, AutoProfijt, heeft zich thans op plek vier genesteld en gaat daarmee de lichtgedaalde formules Kwik-Fit en Profile voorbij. De nieuwe nummer zeven in de lijst is de kloek gestegen Koskamp-formule AutoFirst, waardoor deze grossiersgroep weer enige compensatie heeft voor het verlies aan belangstelling voor haar naar plek 13 gedaalde Otopartner-formule. De top-10 wordt gecompleteerd door de in deelnemersaantal vrijwel stabiel gebleven formules Euromaster, AD Autobedrijf en CarXpert. Naast het eerder genoemde Otopartner heeft ook de Doyen-formule Requal Erkend Reparateur een scherpe daling te verwerken gekregen, de formule (in 2016 nog 7de) daalde naar plek 15 in de AUMACON-lijst.

Vanaf plek 19 in de lijst gaat het om formules met minder dan 44 deelnemers waardoor van landelijke dekking geen sprake is. Vele van deze kleinere formules leiden een stabiel bestaan zonder veel mutaties in het deelnemersaantal. Liefst 16 formules hebben minder dan 15 deelnemers.

Imposante ambities
Gevraagd naar de ambities voor het aantal vestigingen per eind 2018 komen de Nederlandse formules op een gezamenlijk doel van meer dan 3.300 deelnemers – een gedroomde toename van 22 procent in één jaar tijd. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “Dat lijkt wat overtrokken, het is vooral een doelstelling. Maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat een redelijk deel van die ambitie het komend jaar ook wordt gerealiseerd.” Volgens AUMACON-onderzoek laten namelijk niet alleen steeds meer universeel autobedrijven hun bezwaren tegenover formuledeelname varen, ook een toenemend aantal (voormalig) autodealers ziet hierin een welkome ondersteuning. Dickmann: “Binnen de automotive sector wordt steeds vaker de noodzaak tot samenwerking en schaalvergroting ingezien. Ook ontwikkelingen rondom telematica gaan ervoor zorgen dat het losstaand en onafhankelijk autobedrijf het steeds moeilijker gaat krijgen. Anderzijds zullen de formules hun proposities verder moeten aanscherpen en profileren. De toegevoegde waarde van formules is niet altijd even helder. Daarbij is alleen wat inkoopvoordeel niet meer voldoende om je van andere formules te onderscheiden. Ook de formules moeten dus aan de bak om te overleven in deze overvolle markt.”

jaar       aant. vest.           ∆%
2011         1.660
2012         1.954             +18%
2013         2.158             +10%
2014         2.284             + 6%
2015         2.455             + 8%
2016         2.614             + 6%
2017         2.706             + 4%
2018*       3.303*          +22%*

*Beoogd aantal vestigingen per eind 2018 volgens opgave formules.
bron: AUMACON Garageformule Top-40

Grootste groeier
Het eerste exemplaar van de 2017-editie werd tijdens het Nationaal Garageformule Event uitgereikt aan de opvallendste klimmer in de lijst van dit jaar: AutoCrew. Deze formule viel deze eer ook al eens in 2014 te beurt. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “De doorgroei van AutoCrew mag opmerkelijk genoemd worden. De formule heeft nu 217 deelnemers, waarbij voor 2018 een doorgroei naar 250 vestigingen wordt voorzien.” Directeur/eigenaar Clemens van Dorp van branche-automatiseerder OEC/CustomerConnect reikte tijdens de presentatiebijeenkomst het eerste exemplaar van de nieuwe AUMACON Garageformule Top-40 uit aan conceptadviseur Marnix van Veen van Bosch/AutoCrew. De uitreiking vond op 18 september plaats in Dauphine in Amsterdam en kwam tot stand met medewerking van BNR Nieuwsradio.

 

Sponsorpartners
Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werkte AUMACON samen met een zestal hoogwaardige sponsorpartners. Dickmann: “Wij prijzen ons zeer gelukkig met een prachtige lijst van topnamen: Bovemij, CustomerConnect, Findio voor Auto, Marktplaats, Tevreden.nl en Total. Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autobranche mogelijk gemaakt.” Aan deze uitgave werd tevens meegewerkt door bracheorganisaties Bovag en Vaco.

Over de AUMACON Garageformule Top-40
De AUMACON Garageformule Top-40 beoogt een onafhankelijk en transparant beeld te geven van de ketenvorming in de Nederlandse markt voor universeel auto-onderhoud. De daarin acterende formules zijn beschreven in een 272 pagina’s tellend (gebonden) rapport dat marktpartijen en dienstverleners helpt bij het verkrijgen van inzicht in deze snel veranderende sector. In het nieuwe onderzoekrapport wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van de bedrijf- en managementgegevens van iedere formule, maar is tevens een compleet overzicht opgenomen van alle deelnemers; in totaal 2.706 bedrijven. Bij iedere deelnemer is zoveel mogelijk extra informatie toegevoegd, zoals dealerschappen, merkspecialisaties en bijvoorbeeld ook nominaties voor brancheprijzen. Ook de deelnamecondities zijn opgenomen, waarmee inzicht ontstaat in de gehanteerde contributies en vereisten voor aansluiting. Binnen het aanbod van garageformule is een zestal clusters te onderscheiden. Universele franchiseformules – vaak aangestuurd vanuit de onderdelensector – zijn daarbij de meest voorkomende vorm. Daarnaast bestaat er een gering aantal formules dat vanuit dealerholdings of auto-importeurs worden aangestuurd. Verder zijn er 16 formules die zich primair richten op bepaalde automerken of deelmarkten (zoals leaserijders of autobanden). Het onderzoek geeft ook een gedetailleerd overzicht van deze subgebieden.

Lees meer

Leasebedrijven Top-50 >>> met info over het Nationaal Lease Event van 23 oktober <<<

voorbeeldpagina – editie 2017 >>>

bestellen AUMACON Leasebedrijven Top-50 >>> editie 2017 >>>

In samenwerking met Automotive Insiders organiseert AUMACON op 23 oktober a.s. het Nationaal Lease Event.

Klik hier voor info en inschrijving voor het event >>>

Deelnemers aan het event kunnen tevens (eenmalig tegen gereduceerde prijs) de nieuwe Leasebedrijven Top-50 bestellen.

bestellen AUMACON Leasebedrijven Top-50 voor bezoekers Nationaal Lease Event >>>

 De derde editie van de AUMACON Leasebedrijven Top-50 verschijnt op maandag 23 oktober 2017.


Sponsorpartners voor de Leasebedrijven Top-50 editie 2017 zijn Allianz, BCA, Better Be, Leaseprof, Macadam en VWE.

                                           

                         


Nieuw Leasebedrijven Top-50 onderzoek verrast en verheldert

De tweede editie van het AUMACON Leasebedrijven Top-50 onderzoek is aanzienlijk gegroeid vergeleken met de introductie-editie van vorig jaar. Dit onderzoek naar de 50 grootste leasebedrijven in Nederland levert nu nog veel meer inzicht in deze belangrijke en nog steeds groeiende sector. Het eerste exemplaar was voor Jan van Delft, voorzitter van Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

Het onderzoek van AUMACON is dit jaar voorspoedig verlopen. Directeur Clem Dickmann van AUMACON: “Leasebedrijven zijn immers al decennialang een factor van groot belang in de autobranche. Ze beïnvloeden vrijwel alle deelmarkten in de sector. Alleen al voor de verkoop van nieuwe auto’s nemen zij ruim een derde van de totale markt voor hun rekening. De meeste leasebedrijven zijn dan ook modern en transparant. Ons onafhankelijk onderzoek steekt jaarlijks de thermometer in de sector en levert een breed palet aan informatie. De waarde daarvan wordt inmiddels branchebreed gedragen.”

De nieuwe AUMACON Leasebedrijven Top-50, bevat een fiks aantal toevoegingen ten opzichte van haar voorganger. Zo zijn in de nieuwste uitgave bij vrijwel alle leasemaatschappijen belangrijke klantnamen opgenomen. Vermeld zijn ook eventuele keurmerken, het VZR-rapportcijfer voor berijderstevredenheid en de allianties waarbij leasebedrijven zich hebben aangesloten. Verder is de mix van de aangeboden leasevormen op drie verschillende meetmomenten vastgelegd (ultimo 2014 en 2015 en eind juni 2016), om de parkontwikkeling helder te maken. Daarnaast zijn voor het eerst de activiteiten op het gebied van privélease cijfermatig in beeld gebracht. Vaste waarden in het jaarlijkse overzicht van de vijftig grootste leasebedrijven in Nederland zijn gegevens over eigendom en managementsamenstelling, financiële resultaten en de belangrijkste leveranciers. Ook wordt inzicht verschaft op het gebied van remarketing, met name aantallen en afzetkanalen. Een voorbeeldpagina en bestelinformatie is te vinden op aumacon.nl.

Eerste exemplaar
Het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave werd tijdens een bijeenkomst van het branchenetwerk Automotive Insiders in ontvangst genomen door Jan van Delft, voorzitter Vereniging Zakelijke Rijders, VZR. Clem Dickmann tijdens de overhandiging: “De leaserijders zijn misschien wel de belangrijkste stakeholders in de leaseketen. Het heeft niettemin verbazingwekkend lang geduurd vooraleer hun belangen gebundeld zijn. VZR heeft die handschoen opgepakt en weet zich inmiddels gesteund door meer dan 25 duizend leden. Een gezonde ontwikkeling die de sector alleen maar volwassener maakt.”

AUMACON LBT50_2016 low

[foto:] De heer Jan van Delft (rechts) neemt het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Clem Dickmann.

Steun van sponsors
Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd AUMACON ondersteund door zes vooraanstaande sponsorpartners: financieel dienstverlener Alpha Credit Nederland, branchenetwerk Automotive Insiders, softwareontwikkelaar BetterBe, remarketing dienstverlener Macadam, universeel auto-onderhoudsnetwerk LeaseProf en ICT-provider voor de autobranche VWE.  Dickmann: “Door hun steun worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autosector mogelijk gemaakt. Wij zijn hen dan ook veel dank verschuldigd.”

Lees meer

Dealerholding Top-100

voorbeeldpagina’s editie 2017

persbericht editie 2017

bestellen AUMACON Dealerholding Top-100 >>> editie 2017 >>>

Dealerholding Top-100 (935 vestigingen) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestand in Excel.


Dealerholdings geven gas; 100 dealers doen 3/4 van de markt

De grootste Nederlandse dealerholdings domineren de automarkt. De 50 allergrootste holdings namen vorig jaar ruim 59 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening, de Top-100 klom zelfs naar een marktaandeel van ruim 73 procent. De winsten van de topholdings namen over 2016 ook flink toe. Dit en meer volgt uit de jongste uitgave van het jaarlijks dealerholdingonderzoek van AUMACON.

De Nederlandse dealerholdings hebben hun marktpositie in het afgelopen jaar behoorlijk versterkt. De expansiedrift van deze topbedrijven heeft in ruim tien jaar tijd zelfs geleid tot bijna een verdubbeling van het marktaandeel van deze topbedrijven. In 2004 hadden de 50 grootste dealers nog maar een derde van de automarkt in handen, nu is dat al bijna 60 procent. Vanaf de 2013-editie is dit onderzoek uitgebreid tot 100 holdings. Het totale marktaandeel van de Top-100 was in 2013 nog 64,7 procent. Vorig jaar klom dat naar 73,4 procent, een toename waaraan vooral ook de bovenste tien autoholdings een belangrijke bijdrage leveren. Allen al de Top-10 was in 2016 goed voor bijna 30 procent van de totale Nederlandse markt.

Stern vast op één, Van Mossel stoomt op
De soevereine nummer één van Nederland – de beursgenoteerde Stern Groep – verkocht vorig jaar 27.331 nieuwe (bestel)auto’s; 6,4 procent minder dan in 2015. De totaalmarkt daalde vorig jaar overigens met 10,6 procent. Op plek twee en drie respectievelijk Van Mossel Automotive Groep (+14,7%) en PGA Nederland (-10,8%). Van Mossel realiseert van de top drie wel veruit het hoogste verkoopaantal per vestiging (729 stuks per vestiging). Stern Groep (369 stuks/vestiging) en PGA Nederland (358 stuks) noteren een aanzienlijk geringere output per vestiging. Stern noteerde in 2016 het hoogste jaarwinst van de drie (resultaat voor belasting: 15,4 miljoen euro), gevolgd door PGA (13,4 miljoen euro) en Van Mossel (10,4 miljoen euro).

De AUMACON Dealerholding Top-100 kent zes nieuwe ‘gezichten’. Allereerst het nieuw ontstane Henri & Herman op plek 26, een voortzetting van Stam-Nefkens. Verder een vijftal vooral autonoom groeiende holdings: AutoKievit (39), Autogroep (64), Auto Poppe (93), Ruesink (94) en Mengelers (97).

Dertiende editie
Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, gebonden boekuitvoering van 224 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van de commerciële cijfers, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, leveranciers – en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de bedrijven. Er wordt bovendien een compleet overzicht gegeven van alle vestigingen, waarbij per vestiging onder meer contactgegevens, managersnaam, eigendom- en merkinformatie wordt weergegeven. Daarnaast is een analyse opgenomen van de Nederlandse automarkt, verzorgd door kennisbureau AUMACON.

Sponsorpartners
De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: BCA Autoveiling, Bovemij, Castrol, Fortron Automotive, Marktplaats en Volkswagen Pon Financial Services.

Samenwerking
De presentatie van de nieuwe AUMACON Dealerholding Top-100 vond op 27 juni plaats in café-restaurant Dauphine in Amsterdam en werd gerealiseerd in samenwerking met BNR Nieuwsradio. Op het programma stonden sprekers van Houthoff Buruma, Aumacon, TU Delft en Kain Automotive. zie voor programma-info op aumacon.nl

Sponsorpartner voor het AUMACON Dealerholding Top-100 onderzoek zijn BCA, Bovemij, Castrol, Fortron Automotive, Marktplaats en VWPFS.

                             

fortron_1 - kopie                                      

Dealer Group Top-100 EUROPE

AUMACON launches Dealer Group Top-100 EUROPE research

key issues:

  • 100 Top dealer groups in geografical Europe
  • Report for general availability in high quality hardcopy and pdf
  • Data on Sales and finance, Strategy, ownership and network, Management and suppliers
  • Research partners: Autobiz Paris/Berlin and Groningen University
  • Sponsor partners: BCA and Total
  • Presentation: mid 2017
  • Example: Stern Groep/ The Netherlands

order the 2017-edition here >>>

The Dealer Group Top-100 EUROPE research is sponsored by BCA Auctions and Total:

        total - kopie

researchpartners:       rug

 


New Car sales EUROPE:

JATO Dynamics – European regs release Y-2016; pub. M01-2017

PC per country YtM12-2016-EU

PC per manufacturer YtM12-2016-EU

LCV per country YtM12-2016-EU

sourced by:

acea 2

16 October

Daimler recalls over 1M vehicles for airbag fix

Daimler is recalling more than 1 million Mercedes cars and SUVs worldwide to address potential unintended airbag deployments. Most of the affected models are in the U.S. and UK. Read more
16 October

Union calls for talks after PSA cuts Vauxhall jobs

Union leaders at PSA's Ellesmere Port factory, which builds Opel/Vauxhall Astras, are calling for talks with the French automaker after PSA said it would cut a quarter of the UK plant's workforce. Read more
16 October

Automakers add more tech to subcompact cars to boost margins

New models, increased technology and a strong focus on personalization are helping volume automakers such as VW, Ford and Nissan boost sales and improve their bottom lines by selling more expensive versions of their subcompacts, data shows. Read more
Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2