Welkom bij AUMACON, het onafhankelijk kenniscentrum voor de mobiliteitsector. Op deze website vindt u informatie over onze dienstverlening, organisatie en brancheonderzoeken. Ook kunt u van hieruit toegang verkrijgen tot de grootste en compleetste automotive Kennisbank van Nederland: CARmonitor.

Bij uw eerste bezoek aan CARmonitor dient u een account aan te maken; dat kan hier. In sommige gevallen is dat account kosteloos. Dan gaat het natuurlijk om onze vaste klantrelaties en sponsorpartners, maar bijvoorbeeld ook studenten van IVA-Driebergen hebben vrijelijk toegang. Is geen van de kosteloze kwalificaties op u van toepassing dan weet u zich tegen een geringe vergoeding alsnog verzekerd van onbeperkte toegang tot Kennisbank CARmonitor.

Onze nieuwsbrief (CARmonitor Update) houdt u daarnaast op de hoogte van de jongste ontwikkelingen. Bent u nog niet één van de ruim acht duizend abonnees? Meldt u zich dan nu kosteloos aan.

Nog een vraag? Laat het even weten!  Ik heb nog een vraag aan AUMACON >>>

Dealerholding Top-100 NL

voorbeeldpagina’s Editie 2021 >>>

persbericht Editie 2020 >>>

bestellen Editie 2021 (vanaf 1 juli 2021 beschikbaar) >>>

Dealerholding Top-100 (met 990 vestigingen!) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestand in Excel.

Het eerstvolgende Nationaal Dealerholding Event vindt plaats in juni 2022.


Sponsorpartners van de Editie 2021 zijn:

                                  

                              


Editie 2020:

Top autodealers: meer verkopen met minder winkels

De grootste Nederlandse dealerholdings hebben de touwtjes nu volledig in handen. De 10 allergrootste autoretailers namen vorig jaar zelfs al 40 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening, de Top-50 klom naar een marktaandeel van 70 procent en de 100 grootsten noteerden tezamen zelfs al ruim 82 procent van de markt. Dit en meer volgt uit de jongste uitgave van het jaarlijks dealerholdingonderzoek van AUMACON.

De marktpositie van de grootste Nederlandse dealerbedrijven is afgelopen jaar spectaculair verbeterd. In 2004 hadden de 50 grootste dealers nog maar een derde van de automarkt in handen, in 2019 is dat marktaandeel al geklommen naar bijna 70 procent.

Vanaf de 2013-editie is dit AUMACON-onderzoek uitgebreid tot 100 holdings. Het totale marktaandeel van de Top-100 was in 2013 nog 64,7 procent. In zes jaar tijds is die positie gegroeid naar een gezamenlijk marktaandeel van liefst 82,4 procent. Voor de overige circa 300 dealerbedrijven resteert nog maar zo’n een zesde deel van de markt. De toekomst ziet er voor veel van deze kleine dealers weinig rooskleurig uit; overnames en bedrijfsbeëindigingen zullen steeds vaker gaan voorkomen. Opvallend is dat het gezamenlijk aantal vestigingen van de 100 grootsten voor het eerst is gedaald. In 2018 ging het nog om totaal 1.011 vestigingen, vorig jaar is dat aantal gedaald naar 977 vestigingen. Een opmerkelijke (en zeer gewenst) ontwikkeling.

Van Mossel behoudt koppositie met bijna 8% marktaandeel
In 2018 al kwam er een einde aan het jarenlange lijstaanvoerderschap van de beursgenoteerde Stern Groep. Van Mossel Automotive Groep nam de koppositie over en behoudt deze ook in 2019 met verve. Deels door een groot aantal overnames klimt Van Mossel naar een jaarverkoop van 41.276 stuks, bijna 32 procent meer dan in 2018. De totaalmarkt klom vorig jaar daarentegen met slechts 1,9 procent. Van Mossel heeft daarmee een marktaandeel op de Nederlandse markt voor nieuwe personen- en bestelauto’s van liefst 7,9 procent. Ter herinnering: in 2008 bezette Van Mossel de zevende plek met nog geen 10 duizend nieuwverkopen. Het bedrijf maakt dus een stormachtige groei door, overigens niet alleen in Nederland. Ook in België vinden tal van overnames plaats die inmiddels al geleid hebben tot een top-5 plaats in de binnenkort te verschijnen Belgische dealergroep Top-50.

Door tal van fusies en overnames kent Editie 2020 van de AUMACON Dealerholding Top-100 liefst dertien ‘nieuwe gezichten’. Allereerst Kalfsbeek en VDNS op resp. plaats 54 en 56, verder Renova (64), Van Vliet Autogroep (67), Auto Wüst (76), ASV (81), Autobedrijf Kreijne (86), Dubbelsteyn (87), Keram (89), Hans Severs en Nieuwenhuijse (ex aequo 91), Auto Drenthe Groep (94), en Toyota Van Ekris op 100.

Zestiende editie
Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, gebonden boekuitvoering van 216 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van de commerciële cijfers, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, leveranciers – en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de bedrijven. Er wordt bovendien een compleet en gedetailleerd overzicht gegeven van alle vestigingen. Daarnaast is een analyse opgenomen van de Nederlandse automarkt, verzorgd door kennisbureau AUMACON.

Sponsorpartners
De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: AutoScout24, Bovemij, Findio, Fortron Automotive, Michelin en Total.

Samenwerking
De presentatie van de nieuwe AUMACON Dealerholding Top-100 vond op 7 juli plaats in Epicenter Amsterdam en werd gerealiseerd in samenwerking met BNR Nieuwsradio. Op het programma stonden sprekers van AutoScout24, Bynco, autobiz en AUMACON.

[fotobijschrift:] Overhandiging van het allereerste exemplaar van de AUMACON Dealerholding Top-100 Editie 2020 aan de heer Eric Berkhof, ceo van Van Mossel Automotive Groep (links op de foto), door de heer Clem Dickmann, oprichter/directeur van AUMACON. De van origine Brabantse Van Mossel Automotive Groep werd in 2018 voor het eerst de grootste dealerholding van Nederland. Sindsdien heeft de groep haar positie spectaculair verbeterd door een combinatie van autonome groei en overnames. Dickmann: “Let wel: in 2012 stond het bedrijf nog maar op de zevende plaats. Van Mossel is daarnaast in korte tijd zeer actief geworden in België, waar inmiddels ook een top-5 positie in het verschiet ligt. Bovendien is men sinds eind vorig jaar importeur van het Chinese merk MG dat op basis van de Britse roots van dit merk een volelektrische auto in de markt zet. Van Mossel lijkt ook daar een succes van te gaan maken.”

Dealergroep/groupe Top-50 Belux

voorbeeldpagina’s /exemples de pages Editie/Edition 2020 >>>

persbericht  Editie 2020 (NL) >>>

communiqué de presse Edition 2020 (FR) >>>

bestellen/commande Editie/Edition 2020 >>>

bestellen/commande Editie/Edition 2021 (available from August 27. 2021) >>>

Dealergroep Top-50 (457 vestigingen!) in Excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestaand in Excel.

Dealer Groupe Top-50 (457 points de vente!) en Excel ou pdf? Renseignez-vous ici >>> et consultez un exemple de fichier dan Excel ici.


Sponsorpartners van de Editie 2021 zijn / Les partenaires sponsors de l’édition 2021 sont:

         

   

 

       

Garageformule Top-40 NL

voorbeeldpagina’s Editie 2020 >>>

persbericht Editie 2020 >>> 

bestellen Editie 2020 >>>

Garageformule Top-40 (3.534 vestigingen!) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk het voorbeeldbestand in Excel.

Het eerstvolgende Nationaal Garageformule Event vindt plaats op 13 september 2021.


Sponsorpartners van de Editie 2021 zijn:

                                 


Editie 2020

Meeste garageformules maken pas op de plaats

Onafhankelijk kennisbureau voor de mobiliteitsector AUMACON heeft de tiende uitgave van het bekende Garageformule Top-40 onderzoek gepresenteerd. Een van de conclusies: na jaren van sterke groei is thans enige consolidatie zichtbaar voor veel garageformules. Niettemin houden de groeiambities aan. “Autobedrijven die zich de komende tijd nog niet aansluiten bij een formule gaan de boot definitief missen,” aldus marktanalist Clem Dickmann van AUMACON. Inmiddels hebben de Nederlandse garageformules tezamen 3.534 deelnemers. Bij de eerste editie van dit onderzoek, nu tien jaar geleden, lag het aantal formuleleden ruim onder de helft van het huidige aantal.

De ambities voor het komende jaar zijn niettemin erg groot. Gezamenlijk komen de Nederlandse garageformules op een doel uit van bijna 4.500 deelnemers – een gedroomde toename van liefst 26 procent in ruim één jaar tijd. Die groei moet dan vooral komen van (voormalig) autodealers, waarvan er steeds meer een garageformule als welkome aanvulling voor hun traditionele bedrijfsactiviteiten zien.

Groei vooral in subtop
De 10 grootste formules zien hun gezamenlijk aantal deelnemers niet toenemen. Sowieso maken veel formules in 2020 pas op de plaats. De groei van het totaalaantal wordt ook nog eens sterk beïnvloed door de toevoeging van een nieuwe formule: Eurol Service Point dat met 90 vestigingen binnenkomt op plek 15.
Een stabiel aantal van 14 formules heeft de magische grens van meer dan 100 vestigingen geslecht, waarmee landelijke dekking gewaarborgd is. Dit laatste is belangrijk wanneer men diensten wil aanbieden aan met name leasemaatschappijen. Acht garageformules beschikken zelfs over een netwerk van meer dan 160 vestigingen, waarmee men zich qua bereik kan meten met dealernetwerken van de grootste automerken. Bosch Car Service is daarbij – met 419 vestigingen – al jaren veruit de grootste, gevolgd door Vakgarage (323) en AutoProfijt (222). 21 formules noteren minder dan 50 deelnemers. Veel van deze kleinere formules leiden een stabiel bestaan zonder al te veel wisselingen in het vestigingenaantal.

Internationalisatie, vooral met zuiderburen
In de nieuwe Editie van het garageformule-onderzoek is extra aandacht besteed aan de connecties in het buitenland. De resultaten zijn opmerkelijk. 21 van de 40 formules zijn ook buiten Nederland actief, waarbij de combinatie met België het vaakst (19 formules) voorkomt. De exclusieve combinatie met Duitsland komt eenmaal voor, evenals de exclusieve combi met het VK. Acht formules zijn overigens in grote delen van Europa aanwezig, waarbij Bosch Car Service (6.650 vestigingen wereldwijd) en CarXpert (6.200 vestigingen) de grootsten zijn.

Opvallendste groeier
Het eerste exemplaar van de Editie 2020 werd tijdens het Nationaal Garageformule Event uitgereikt aan de opvallendste klimmer van dit jaar: LeaseProf Service Centers van Alliance Automotive Group. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “LeaseProf is al jaren een vaste waarde in de Top-40. De formule biedt ondersteuning op een terrein waar de gemiddeld universeel wel wat hulp kan gebruiken, de zakelijke markt. Getuige het sterk klimmende aantal aangesloten bedrijven zien steeds meer garagisten én autodealers de toegevoegde waarde hiervan. Inmiddels is met 121 deelnemers ook landelijke dekking een feit.” Voormalig directeur van Vakgarage Projecten BV, Christien den Uil, reikte het eerste exemplaar uit aan de formuledirecteur Raymond Uijtendaal van LeaseProf. De uitreiking vond op 14 september plaats in Epicenter in Amsterdam en kwam tot stand met medewerking van BNR Nieuwsradio. Het eerste exemplaar van de AUMACON Garageformule Top-40 Editie 2020 wordt in ontvangst genomen door formuledirecteur Raymond Uijtendaal [rechts] van LeaseProf Service Centers uit handen van Christien den Uil.

Sponsorpartners
Voor de totstandkoming van deze tiende uitgave werkte AUMACON samen met een zestal hoogwaardige sponsorpartners: Bovemij, Findio voor Auto, Fource, Garagevergelijker.nl, Lavans en Michelin. Aan deze uitgave werd tevens meegewerkt door brancheorganisaties Bovag en Vaco als mede door Kentenkenloket.nl en Brembo.

Over de AUMACON Garageformule Top-40
De AUMACON Garageformule Top-40 beoogt een onafhankelijk en compleet beeld te geven van de ketenvorming in de Nederlandse markt voor universeel auto-onderhoud. De daarin acterende formules zijn beschreven in een 248 pagina’s tellend (gebonden) rapport dat marktpartijen en andere belanghebbenden helpt bij het verkrijgen van inzicht in deze snel veranderende sector. In het nieuwe onderzoekrapport wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van de bedrijf- en managementgegevens van iedere formule, maar is tevens een compleet overzicht opgenomen van alle deelnemers; in totaal 3.534 bedrijven. Bij ieder van die deelnemers is zoveel mogelijk extra informatie toegevoegd, zoals dealerschappen, merkspecialisaties en overige info, zoals nominaties voor brancheprijzen. Per formule zijn ook de deelnamecondities opgenomen, waarmee inzicht ontstaat in de gehanteerde contributies en vereisten voor aansluiting. Ook hebben formules hun toekomstplannen genoteerd.
Binnen het aanbod van garageformule is een zestal clusters te onderscheiden. Universele franchiseformules – vaak aangestuurd vanuit de onderdelensector – zijn daarbij de meest voorkomende vorm. Daarnaast bestaat er een gering aantal formules dat vanuit dealerholdings of auto-importeurs worden aangestuurd. Verder zijn er 19 formules die zich primair richten op bepaalde automerken of deelmarkten (zoals leasing, autobanden of smeermiddelen). Het onderzoek geeft ook een gedetailleerd overzicht van deze subgebieden.

Leasemaatschappij Top-100 NL

voorbeeldpagina Editie 2020 >>>                                                video Nationaal Autolease Event 2019 >>>

persbericht Editie 2020 >>>                                                      bestellen Editie 2020 >>>

Leasemaatschappij Top-100 in pdf? Informeer hier >>>

Het eerstvolgende Nationaal Autolease Event vindt plaats op 25 oktober 2021.


Sponsorpartners van de Editie 2021 zijn:

                                  

                   


Editie 2020:

2019 goed jaar voor autoleasemaatschappijen

Vooral dankzij private lease nam het totale wagenpark van de 100 grootste autoleasemaatschappijen het afgelopen jaar met 12,1 procent toe. Het marktaandeel van de tien grootste autoleasemaatschappijen neemt daarbij iets af. Ook veel kleinere leasemaatschappijen hebben dus een jaar van kloeke groei achter de rug. Daarbij nam het financiële resultaat van vrijwel alle leasemaatschappijen navenant toe. De sector is in ieder geval in goede conditie aan het moeilijke coronajaar 2020 begonnen.

Het jaarlijkse AUMACON Leasemaatschappij Top-100 onderzoek geeft diepgaand inzicht in de marktverhoudingen binnen de almaar groeiende Nederlandse leasesector. Dit onafhankelijk onderzoek naar de 100 grootste autoleasemaatschappijen in Nederland vond dit jaar voor de zesde maal plaats.

Uit het onderzoek blijkt onder meer de sterke concentratie van de markt bij de grootste leasemaatschappijen. De tien grootsten hebben liefst 71,5 procent van alle leaseauto’s in hun beheer; dat was een jaar tevoren 72,1 procent en in 2017 nog 72,6 procent. AUMACON-directeur Clem Dickmann van: “De allergrootste leasebedrijven leveren dus iets van hun zeer dominante positie in, maar ook enkelen daaronder zien hun wagenpark nog steeds stevig groeien. We zien feitelijk groei over de gehele linie van de Top-100, maar de grootste groeiers zijn nu met name juist onder de top-10 te vinden, in de subtop.” Leaseplan is nog steeds – met afstand – de grootste lessor van ons land, gevolgd door Volkswagen Pon Financial Services; beide koplopers zagen het afgelopen jaar hun wagenpark met respectievelijk 12,8 procent en 11,6 procent toenemen.

Autolease in de lift
Vrijwel alle leasemaatschappijen zien hun wagenpark groeien. Op de eerste plaats gaat het dan om de groei in het operationele leasepark voor zakelijke klanten; deze leasevorm is van toepassing voor zo’n 70 procent van alle leaseauto’s. De groei van private lease (ca. 20 procent van alle leaseauto’s) zorgt echter voor extra impulsen. Dickmann hierover: “Leasemaatschappijen zijn een factor van groot belang in de mobiliteitssector, zeker nu ze vrijwel allemaal hun marktgebied hebben uitgebreid met de particuliere markt. Tezamen nemen de leasemaatschappijen dit jaar al ruim 52 procent van alle nieuwe auto’s voor hun rekening.” Volgens de jongste prognose van AUMACON zullen dit jaar zo’n 68.000 nieuwe private leaseauto’s (2 procent meer dan in 2019) worden geregistreerd tegenover 125 duizend zakelijke leaseauto’s (25 procent minder dan in 2019) binnen een naar verwachting met 21 procent dalende totaalmarkt.

Internationale connecties
De nieuwe AUMACON Leasemaatschappij Top-100 bevat essentiële informatie over de belangrijkste spelers in de leasemarkt. Vaste items in het jaarlijkse overzicht zijn gegevens over eigendom, management, financiële resultaten en leveranciers. Ook wordt inzicht verschaft op het gebied van remarketing, keurmerken, klanten en klanttevredenheid en de samenstelling (leasevorm/brandstof/voertuigsoort) van het wagenpark. Nieuw in deze jongste uitgave is de aandacht voor de internationale connecties. Steeds meer Nederlandse leasebedrijven zoeken uitbreiding in naburige landen. Daarnaast is een achttal leasemaatschappijen onderdeel van een internationale conglomeraat. Het volledige onderzoek is te verkrijgen via aumacon.nl.
Voor de totstandkoming van deze uitgave werd AUMACON ondersteund door zes vooraanstaande sponsorpartners: Allianz, Autorola, BetterBe, CarWise, Vakgarage en VWE.

 

Dealer Group Top-100 EUROPE

European Dealer Group Top-100 active in 34 countries

In 2016 the Porsche Holding (Salzburg) sold the largest number new cars in Europe. The British Pendragon group and the Swiss Emil Frey group are the next followers. This and more follows from the new AUMACON Dealer Group Top-100 EUROPE, an extensive research amongst the 100 biggest car dealer groups in Europe. The report which is a good 240 pages long is presented today. Until 2013 this annual research was performed by the French market intelligence agency Autobiz, bur now the Dutch automotive specialist AUMACON has taken over.

Top-100 Dealer Groups are active in 34 European countries. France has 30 operating Top-100 groups, followed by Germany (26) and the United Kingdom (18). On the French market nearly all present Top-100 groups are domestic. The highest numbers of operating non-domestic groups can be found in Germany (7) and Hungary (6).

press release AUMACON Dealer Group Top-100 EUROPE >>>

table of contents >>>

Key issues in the research:

  • 100 Top dealer groups in geografical Europe
  • Report for general availability in high quality hardcopy and pdf
  • Data on Sales and finance, Strategy, ownership and network, Management and suppliers
  • Research partners: Autobiz Paris/Berlin and  University of Groningen
  • Sponsor partners: BCA and Total
  • Presentation: October 2017
  • Sample pages: ByMyCar (2 pages)

Buy here >>>

The Dealer Group Top-100 EUROPE research is sponsored by BCA Auctions and Total:

        total - kopie

researchpartners:

    rug

23 June

Peugeot 308 wagon adds plug-in hybrid versions

The station wagon version of the new Peugeot 308 will launch by early 2022 with two plug-in hybrid options, as well as diesel and gasoline versions.

Read more
23 June

Jaguar EVs to be priced at Bentley, Porsche levels

JLR has been indicating that Jaguar will push further upmarket since the company announced its turnaround plan, which includes the brand dropping combustion-engine cars starting in 2025.

Read more
23 June

EVs seen reaching sales supremacy by 2033, faster than expected

Europe is forecast to lead in EV sales volumes until 2031, when China will become the world’s top market for electric vehicles.

Read more
Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2