Nationaal Dealerholding Event 2022 woensdag 15 juni Amsterdam

Hét meeting point voor de grootste autodealers van Nederland:  Dauphine Amsterdam.

Schrijf nu in om dit Event zelf bij te wonen!

Het Nationaal Dealerholding Event 2022 heeft als thema: ‘De ongewisse toekomst van de autodealer’.  Immers niet alleen de buitenwereld (denk aan elektrificatie en verduurzaming) noodzaakt de autodealer tot aanpassing, ook van binnenuit is de sector (door de voorgenomen agentstructuur) volop in beweging. Kortom, hoe lang houdt de autodealer – ondanks de mooie rendementen van dit moment – nog stand? Dit belangrijke thema wordt tijdens het Event belicht vanuit het perspectief van de marktontwikkelingen, de financiële cijfers en de juridische achtergrond. Daarnaast – en daar zijn we trots op! – zal de bekende Britse analist Steven Young van ICDP het internationale perspectief schetsen.

inloop: 15:30 uur – 16:00 uur

Dagvoorzitter: Meindert Schut, presentator van onder meer De Nationale Autoshow van BNR Nieuwsradio

programma deel 1: 16:00 uur tot 17:00 uur

 • Jan Jaap Koops, business development manager RDC; over de turbulentie in de markt.
 • Johan Berkouwer, registeraccountant en voorzitter SRA vakgroep automotive; over de huidige en toekomstige dealerrendementen
 • Caspar Rutten, advocaat en (lokaal) politicus; over de juridische positie van de autodealer (en de agent)

programma deel 2: 17:20 uur tot 18:15 uur

 • Steve Young, managing director ICDP; over internationale ontwikkelingen rondom autoretail
 • uitreiking AUMACON Dealerholding Top-100 Editie 2022

aansluitend: netwerk borrel en walking diner

   

      

Welkom bij AUMACON, het onafhankelijk kenniscentrum voor de mobiliteitsector. Op deze website vindt u informatie over onze dienstverlening, organisatie en brancheonderzoeken. Ook kunt u van hieruit toegang verkrijgen tot de grootste en compleetste automotive Kennisbank van Nederland: CARmonitor.

Bij uw eerste bezoek aan CARmonitor dient u een account aan te maken; dat kan hier. In sommige gevallen is dat account kosteloos. Dan gaat het natuurlijk om onze vaste klantrelaties en sponsorpartners, maar bijvoorbeeld ook studenten van IVA-Driebergen hebben vrijelijk toegang. Is geen van de kosteloze kwalificaties op u van toepassing dan weet u zich tegen een geringe vergoeding alsnog verzekerd van onbeperkte toegang tot Kennisbank CARmonitor.

Onze nieuwsbrief (CARmonitor Update) houdt u daarnaast op de hoogte van de jongste ontwikkelingen. Bent u nog niet één van de ruim acht duizend abonnees? Meldt u zich dan nu kosteloos aan.

Nog een vraag? Laat het even weten!  Ik heb nog een vraag aan AUMACON >>>

Dealerholding Top-100 NL

voorbeeldpagina’s Editie 2022 >>>

persbericht Editie 2021 >>>

bestellen Editie 2022 >>>

Dealerholding Top-100 (met 990 vestigingen!) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestand in Excel.

Editie 2022 verschijnt tijdens het Nationaal Dealerholding Event op woensdag 15 juni 2022. Klik hier voor meer informatie!


Sponsorpartners van de Editie 2022 zijn:

      

                              


Editie 2021:

100 topdealers verkopen 6 van de 7 nieuwe auto’s

De 100 allergrootste autodealers namen vorig jaar al 85,5 procent van de totale autoverkoop voor hun rekening, de Top-50 klom naar een marktaandeel van 72 procent, de 10 allergrootsten noteerden tezamen ruim 41 procent van de totaalmarkt. Dit en meer volgt uit de jongste uitgave van het jaarlijks dealerholdingonderzoek van AUMACON.

De marktdominantie van de grootste Nederlandse dealerbedrijven is afgelopen jaar gestaag verder uitgebreid. In 2004 hadden de 50 grootste dealers nog maar een derde van de automarkt in handen, in 2020 zijn ze samen inmiddels goed voor bijna driekwart van de markt. En de groei is er nog lang niet uit volgens analist Clem Dickmann van AUMACON, “Van de huidige circa 400 dealerondernemingen in Nederland zullen er de komende jaren door overnames nog vele gaan verdwijnen. Vooral volume- en premiummerken worden over een paar jaar alleen nog maar door bedrijven uit de Top-100 vertegenwoordigd. Wat daarnaast nog zal resteren zijn kleinschalige dealers van kleine merken in de periferie van ons land.”

Van Mossel verstevigt koppositie en groeit naar ruim 10% marktaandeel
In 2018 al kwam er een einde aan het jarenlange lijstaanvoerderschap van de beursgenoteerde Stern Groep. Van Mossel Automotive Groep nam de koppositie over en staat deze ook in 2020 niet af. Sterker nog, de positie van Van Mossel is zelfs in Coronatijd verder verstevigd. Het bedrijf klom in Nederland naar een verkoopaantal van 43.137 stuks, bijna 5 procent meer dan in 2019, en is daarmee een van de weinige autodealers die in 2020 verkoopwinst noteerden. De totaalmarkt daalde vorig jaar immers met ruim 21 procent. Van Mossel heeft daarmee een marktaandeel op de Nederlandse markt voor nieuwe personen- en bestelauto’s van liefst 10,4 procent. Ter herinnering: in 2008 bezette Van Mossel de zevende plek met nog geen 10 duizend nieuwverkopen. Het bedrijf maakt dus een stormachtige groei door, overigens niet alleen in Nederland. In België en Luxemburg behoort Van Mossel inmiddels al tot de top van de AUMACON Belux Dealergroep Top-50.
Het Nederlandse podium kent thans twee nieuwelingen. Dealer Groep Pon en Emil Frey Nederland nemen de podiumposities van Tesla Motors Netherlands en Stern Groep over.
Opvallend is dat het gezamenlijk aantal vestigingen van de 100 grootsten is gestabiliseerd. In 2018 ging het nog om totaal 1.011 vestigingen, in 2019 daalde dat aantal naar 977 vestigingen. Vorig jaar kwam het gezamenlijk aantal vestigingen uit op 990 stuks. “Een verdere daling zit er kennelijk nog niet in, wat uit bedrijfseconomisch oogpunt te betreuren is. Het huidige distributiemodel vergt immers te hoge kosten”, aldus Dickmann.

Door tal van fusies en overnames kent Editie 2021 van de AUMACON Dealerholding Top-100 liefst negen nieuwe namen. Allereerst Polestar Nederland op plek 31. Verder in de ranking van 51 tot 100: Pon Luxury Cars, Iveco Schouten, Virena Autogroep, Smidts Autogroep, Autobedrijf De Beer, Harrie Arendsen, Ton van Kuyk en Van Gent Autobedrijven.

Deze nieuwkomers nemen de plaatsen in van negen afvallers, waarvan er zes door overname zijn verdwenen: Muntstad Groep, Schakel Autogroep, Dirk Barten, Mulder Automotive Groep, Jos van Boxtel en Zwartepoorte. Drie dealers komen vanwege te geringe verkopen niet meer in de lijst voor: Autobedrijf Kreijne, Kamp Twente en Auto Drenthe Groep.

Zeventiende editie
Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, gebonden boekuitvoering van 224 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van de commerciële cijfers, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, leveranciers – en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de bedrijven. Er wordt bovendien een compleet en gedetailleerd overzicht gegeven van alle vestigingen. Daarnaast is een analyse opgenomen van de Nederlandse automarkt, verzorgd door kennisbureau AUMACON.

Sponsorpartners
De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: AutoScout24, Bovemij, CarWise, Findio, Fortron Automotive en TotalEnergies.

Dealergroep/groupe Top-50 Belux

voorbeeldpagina’s /exemples de pages Editie/Edition 2021 >>>

persbericht Editie 2021 (NL)

communiqué de presse Edition 2021 (FR)

bestellen/commande Editie/Edition 2021 >>>

Dealergroep Top-50 (529 vestigingen!) in Excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk hier alvast een voorbeeldbestaand in Excel.

Dealer Groupe Top-50 (529 points de vente!) en Excel ou pdf? Renseignez-vous ici >>> et consultez un exemple de fichier dan Excel ici.

De Editie 2022 verschijnt in augustus 2022. / L’édition 2022 sera publiée en août 2022.


Sponsorpartners van de Editie 2022 zijn: / Les partenaires sponsors de l’édition 2022 sont:

        

               

 

       

Editie/Edition 2021:

België: 50 grootste autodealers samen goed voor helft van de verkopen

De grootste Belgische autodealers hebben hun positie in het voorbije jaar nadrukkelijk verbeterd. De 10 allergrootste autodealers waren in 2020 goed voor bijna 23 procent van de totale autoverkoop. De Top-50 van de Belgische autodealers zag zijn marktaandeel stijgen tot 49,7 procent. Dit zijn enkele bevindingen uit het tweede Belux dealergroepenonderzoek van AUMACON.

AUMACON heeft andermaal de grootste Belgische en Luxemburgse autoverdelers in kaart gebracht. Soortgelijk onderzoek wordt al geruime tijd gedaan voor de Nederlandse en Europese markt. Volgens directeur Clem Dickmann van AUMACON is dit onderzoek voor België hoogst interessant. “In België is een inhaalslag gaande rondom overnames en fusies in de autoretailsector. Het verhandelen van auto’s gaat zich steeds meer concentreren rond de grote dealergroepen. Die ontwikkeling is al in veel Europese landen zichtbaar. Met onze onderzoeken streven wij ernaar om dit proces van schaalvergroting transparant te maken.” Volgens Dickmann is nu ook in België het proces van de schaalvergroting krachtig ingezet. Daarmee duidt hij op het sterk toegenomen marktaandeel van de Top-50, waarbij hij erop wijst dat deze toename deels veroorzaakt wordt door een gewijzigde rekenmethode.

D’Ieteren met afstand op kop
In België staat D’Ieteren al jaren royaal op kop in de verkoop van nieuwe auto’s. Op geruime afstand volgt het vooral in Limburg actieve A&M Invest en de in Vlaanderen geconcentreerde Van Mossel Automotive Groep. Met name Van Mossel is ook in 2021 al zeer actief gebleken met overnames, waaronder het per januari ingelijfde Fidenco.
De gehele top-10 heeft in België gedurende 2020 in totaal 22,9 procent van alle nieuwe personenauto’s en bestelauto’s aan de man gebracht. De totale Top-50 klom naar 49,7 procent vorig jaar. Ter vergelijking: vorig jaar klom de Nederlandse Top-50 naar een marktaandeel van 72,4 procent. “Zover is het in België nog lang niet, maar dat er sprake is van een snelle inhaalbeweging is evident. De efficiency en daarmee de grootte van autobedrijven moet omhoog om voor de toekomst een gezond rendement te waarborgen.”

A eux tous, les 50 principaux concessionnaires automobiles belges couvrent la moitié du marché

Les principaux concessionnaires belges ont nettement amélioré leur position au fil de l’année écoulée. L’année dernière, les 10 plus gros concessionnaires automobiles ont réalisé près de 23 % des ventes totales. Le Top-50 des concessionnaires automobiles belges a vu ses parts de marché grimper jusqu’à 49,7 %. Ce ne sont là quelques-unes des nombreuses conclusions reprises dans la deuxième publication de l’enquête portant sur les groupements de concessionnaires et réalisée par AUMACON.

AUMACON a cartographié les principaux concessionnaires automobiles belges et luxembourgeois. Des études similaires ont été réalisées depuis un certain temps sur les marchés néerlandais et européens. D’après le directeur d’Aumacon, monsieur Clem Dickmann, cette étude portant sur la Belgique est particulièrement intéressante.
“En Belgique, on observe un grand nombre de reprises et de fusions dans le secteur automobile. Le commerce automobile est de plus en plus concentré sur les groupes de concessionnaires, une évolution que l’on observe dans différents pays. Avec nos études, nous visons plus de transparence.”
D’après Clem Dickmann, ce processus d’agrandissement d’échelle commence à se faire sentir en Belgique également. Il fait référence à la forte hausse des parts de marché du Top-50, notant au passage que cette croissance est due en partie à la modification de la méthode de calcul.

D’Ieteren, largement en tête

En Belgique, cela fait des années que D’Ieteren est en tête des ventes de voitures neuves. A&M Invest, surtout actif dans le Limbourg, suit à bonne distance, de même que Van Mossel Automotive Group, qui a réalisé plusieurs reprises, notamment celle de Fidenco en janvier 2021. L’ensemble du Top-10 a réalisé en 2020 un total de 22,9% des ventes de toutes les voitures particulières et utilitaires.
Au total, le Top-50 est passé à 49,7% l’année dernière. A titre de comparaison: en 2020, le Top-50 néerlandais a couvert 79,4% de parts de marché.
“On n’en est pas encore là en Belgique, loin s’en faut, mais il est évident que le mouvement de rattrapage s’accélère. L’efficience et l’échelle des entreprises automobiles doivent être revues à la hausse pour pérenniser des résultats satisfaisants.”

Garageformule Top-40 NL

voorbeeldpagina’s Editie 2021 >>>

persbericht Editie 2021 >>>

bestellen Editie 2021 >>>

Garageformule Top-40 (Editie 2021: 3.876 vestigingen!) in excel of pdf? Informeer hier >>> en bekijk het voorbeeldbestand in Excel.

De Editie 2022 verschijnt tijdens het Nationaal Garageformule Event op maandag 26 september 2022.


Sponsorpartners van de Editie 2022 zijn:

                                                                             


Editie 2021

Garageformules jagen op laatste ‘vrije’ autobedrijven

Onafhankelijk kennisbureau voor de mobiliteitsector AUMACON heeft de elfde uitgave van het bekende Garageformule Top-40 onderzoek gepresenteerd. Een van de conclusies: na een (corona)jaar van consolidatie geven de meeste garageformules weer volop prioriteit aan uitbreiding van het aantal deelnemers. “Een begrijpelijke ambitie. Een breed netwerk geeft immers een betere uitgangspositie in de markt. Maar de spoeling wordt wel dunner; er zijn nog maar weinig vrije autobedrijven over in ons land. De concurrentieslag zal op dit punt dus harder gevoerd moeten worden,” aldus marktanalist Clem Dickmann van AUMACON. Inmiddels hebben de Nederlandse garageformules tezamen 3.876 deelnemers. Zes jaar geleden, in 2015, lag het aantal formuleleden nog maar op een kleine 2.500 bedrijven. “Veel autobedrijven zijn gaan inzien dat een volledig zelfstandig bestaan niet langer houdbaar is en laten de aanvankelijke weerstand tegen aansluiting dan ook varen.”

Ondanks het inmiddels al hoge aantal formuledeelnemers zijn de ambities bij veel formules voor het komende jaar alsnog opvallend groot. Gezamenlijk komen de Nederlandse garageformules op een doel (per eind 2022) uit van ruim 4.700 deelnemers; een gewenste toename van liefst 22 procent. Die groei moet dan onder meer komen van (voormalig) autodealers, waarvan er steeds meer een garageformule als welkome opvolging of aanvulling op hun merkgebonden activiteiten zien.

Groei vooral in subtop
De 10 grootste formules zagen hun gezamenlijk aantal deelnemers in het afgelopen jaar met 7,5 procent toenemen. Die stijging ligt enigszins onder de overall toename van 9,9 procent. De groei van het totaalaantal wordt overigens beïnvloed door de toevoeging van een drie nieuwe formules: AD Garage, TechExpert en Happy Driver Center. Daartegenover staat het verdwijnen van eveneens een drietal formules: Athlon Service Center, Autoproteam en Cosis.
Liefst 17 formules hebben de ‘magische’ grens van 100 vestigingen overschreden, waarmee men landelijke dekking kan claimen. Dit is belangrijk wanneer men diensten wil aanbieden aan bijvoorbeeld landelijkwerkende leasemaatschappijen. Twaalf garageformules beschikken zelfs over een netwerk van meer dan 150 vestigingen, waarmee men zich qua fysiek bereik kan meten met dealernetwerken van de grootste automerken. Opmerkelijk in dit verband is dat het nieuwe EV-merk Aiways in 2020 een aftersalesverbintenis is aangegaan met garageformule Profile Nederland. Volgens Dickmann zullen we in de toekomst meer van dergelijke samenwerkingen tussen autofabrikanten en formules gaan zien.

Bosch Car Service is – met 423 vestigingen – al jaren veruit de grootste formule, gevolgd door Vakgarage (340) en AutoProfijt (220). Nog maar 18 van de 40 formules noteren minder dan 50 deelnemers; de meeste van deze kleinere formules leiden een stabiel bestaan en noteren slechts sporadisch mutaties in het vestigingenaantal.

Internationalisatie, vooral met zuiderburen
In de nieuwe Editie van het garageformule-onderzoek is wederom aandacht besteed aan de connecties met het buitenland. Daarbij blijkt dat 23 van de 40 formules ook buiten Nederland actief zijn, waarbij de combinatie met België het vaakst (bij 21 formules) voorkomt. De exclusieve combinatie met Duitsland komt eenmaal voor, even vaak als de exclusieve combi met het VK. Negen formules zijn overigens in grote delen van Europa aanwezig, waarbij AD Garage (10.000 vestigingen in Europa), Bosch Car Service (6.650 vestigingen wereldwijd) en CarXpert (6.413 vestigingen) de grootsten zijn.

Opvallendste groeier
Het eerste exemplaar van de Editie 2021 werd tijdens het nationaal Garageformule Event uitgereikt aan de opvallendste klimmer van dit jaar: Eurol Service Point. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “Eurol is een Nederlands bedrijf dat zich vanaf 1977 richt op het ontwikkelen, produceren en vermarkten van onder meer smeermiddelen voor de automotive sector. De daaraan gekoppelde garageformule van Eurol is actief in 51 landen en kent ruim duizend aangesloten bedrijven. In Nederland is men twee jaar geleden gestart met de garageformule. Eurol’s formule biedt met name ondersteuning op het gebied van smeermiddelen en is voor garagisten goed met andere formules te combineren. Getuige het sterk klimmend aantal aangesloten bedrijven zien steeds meer garagisten de toegevoegde waarde hiervan. Inmiddels is met 163 deelnemers ook de landelijke dekking een feit.” Formuledirecteur Raymond Uijtendaal van LeaseProf Service Centers – de winnaar van vorig jaar – reikte het eerste exemplaar uit aan Martijn Pfeiffer, CEO van Eurol. De uitreiking vond plaats op 13 september plaats in Dauphine in Amsterdam en kwam tot stand met medewerking van BNR Nieuwsradio.

Over de AUMACON Garageformule Top-40
De AUMACON Garageformule Top-40 beoogt een onafhankelijk en compleet beeld te geven van de ketenvorming in de Nederlandse markt voor universeel auto-onderhoud. De daarin acterende formules zijn beschreven in een 264 pagina’s tellend (gebonden) rapport dat marktpartijen en andere belanghebbenden helpt bij het verkrijgen van inzicht in deze snel veranderende sector. In het nieuwe onderzoekrapport wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van de bedrijf- en managementgegevens van iedere formule, maar is tevens een compleet overzicht opgenomen van alle deelnemers; in totaal 3.876 bedrijven. Bij ieder van die deelnemers is zoveel mogelijk extra informatie toegevoegd, zoals dealerschappen, merkspecialisaties en overige info, zoals nominaties voor brancheprijzen. Per formule zijn ook de deelnamecondities opgenomen, waarmee inzicht ontstaat in de gehanteerde contributies en vereisten voor aansluiting.
Binnen het aanbod van garageformule is een zestal clusters te onderscheiden. Universele franchiseformules – vaak aangestuurd vanuit de onderdelensector – zijn daarbij de meest voorkomende vorm. Daarnaast bestaat er een gering aantal formules dat vanuit dealerholdings of auto-importeurs worden aangestuurd. Verder zijn er 17 formules die zich primair richten op bepaalde automerken of deelmarkten (zoals leasing, autobanden of smeermiddelen). Het onderzoek geeft ook een gedetailleerd overzicht van deze subgebieden. Het complete rapport is te bestellen via aumacon.nl.

Leasemaatschappij Top-100 NL

NIEUW: in Editie 2021 is tevens de Deelautoconcept Top-10 opgenomen!

voorbeeldpagina Editie 2021 >>>

persbericht Editie 2021 >>>

persbericht snelst groeiende leasemaatschappij 2021 >>>

bestellen Editie 2021 >>>

Leasemaatschappij Top-100 in pdf? Informeer hier >>>

Bekijk hier een impressie van het Nationaal Autolease Event van 25 oktober 2021.

De Editie 2022 verschijnt tijdens het Nationaal Autolease Event op maandag 24 oktober 2022.


Sponsorpartners van de Editie 2022 zijn:

                   

                   


Editie 2021:

Hiltermann Lease de snelst groeiende
Eerste exemplaar nieuwe Leasemaatschappij Top-100 voor ceo Michel Akerboom

Tijdens het Nationaal Autolease Event is de nieuwe AUMACON Leasemaatschappij Top-100 bekend gemaakt. Dit onafhankelijk onderzoek naar de 100 grootste autoleasemaatschappijen in Nederland vond voor het zevende jaar in successie plaats. Snelste stijger in de afgelopen anderhalf jaar: Hiltermann Lease uit Hoofddorp. Algemeen directeur Michel Akerboom nam het eerste exemplaar van dit belangrijke brancheonderzoek in ontvangst.

Opvallendste groeier
Het eerste exemplaar van de Editie 2021 werd tijdens het Nationaal Autolease Event uitgereikt aan de opvallendste klimmer van dit jaar: Hiltermann Lease. AUMACON-directeur Clem Dickmann over dit bedrijf: “Hiltermann Lease is in 2018 ontstaan uit een fusie tussen Strix Lease Service en Auto Lease Company en is sindsdien onder leiding van Akerboom uiterst voortvarend te werk gegaan. De behaalde groei in het aantal contracten is dan ook opmerkelijk te meer omdat er geen overnames aan ten grondslag liggen, het gaat om louter autonome groei. Bovendien weet men daarbij een gezond rendement te behouden.” De uitreiking vond plaats op 25 oktober in Dauphine in Amsterdam en kwam tot stand met medewerking van BNR Nieuwsradio.


[fotobijschrift:] Het eerste exemplaar van de AUMACON Leasemaatschappij Top-100 Editie 2021 wordt in ontvangst genomen door de ceo van Hiltermann Lease, Michel Akerboom, uit handen van directeur Clem Dickmann [rechts] van AUMACON.


Autoleasemaatschappijen groeien en bloeien

Leaseplan nipt de grootste, VWPFS stoomt op

Ondanks corona nam het totale wagenpark van de 100 grootste autoleasemaatschappijen het afgelopen anderhalf jaar met 4,3 procent toe. De tien allergrootsten noteerden daarbij een gemiddeld groei van 4,4 procent, de groei bij veel middelgrote leasemaatschappijen was daarentegen wat bescheidener. Opmerkelijk is dat juist veel kleinere leasebedrijven hun wagenpark relatief hard zagen toenemen. Daarbij nam het financiële resultaat van vrijwel alle leasemaatschappijen navenant toe. De sector heeft geen zichtbare schade opgelopen in coronajaar 2020, aldus een analyse van marktanalist AUMACON.

Het jaarlijkse AUMACON Leasemaatschappij Top-100 onderzoek geeft diepgaand inzicht in de marktverhoudingen binnen Nederlandse autoleasesector. Dit onafhankelijk onderzoek naar de 100 grootste autoleasemaatschappijen in Nederland vond dit jaar voor de zevende maal plaats.

Uit het onderzoek blijkt onder meer de sterke concentratie van de markt bij de grootste leasemaatschappijen. De tien grootsten hebben halverwege 2021 liefst 72,1 procent van alle leaseauto’s in hun beheer; dat was per eind 2019 nog 71,9 procent. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “De allergrootste leasebedrijven verstevigen hun toch al zeer dominante positie, maar er blijkt toch nog steeds ruimte te zijn voor kleine regiogerichte en gespecialiseerde partijen. Leaseplan is niettemin nog steeds de grootste lessor van ons land, op nog maar korte afstand gevolgd door Volkswagen Pon Financial Services dat onder meer door enkele overnames een grote stap voorwaarts maakt.

Internationale connecties en tweewielers
De nieuwe AUMACON Leasemaatschappij Top-100 bevat essentiële informatie over deze belangrijkste spelers in de leasemarkt. Vaste items in het jaarlijkse overzicht zijn gegevens over eigendom, management, financiële resultaten en leveranciers. Ook wordt inzicht verschaft op het gebied van remarketing, keurmerken, klanten en klanttevredenheid en de samenstelling (leasevorm/brandstof/voertuigsoort) van het wagenpark. In deze jongste uitgave is tevens aandacht besteed aan de internationale connecties. Steeds meer Nederlandse leasebedrijven zoeken immers uitbreiding in naburige landen. Daarnaast is een achttal leasemaatschappijen onderdeel van een internationaal conglomeraat. Nieuw is de toevoeging van leasefietsen. Ook al tellen deze tweewielers niet mee voor de Top-100 rangorde, steeds meer leasemaatschappijen breiden hun productaanbod uit met deze zogenaamde leasefietsen, die nu apart zijn opgenomen in het onderzoek.

NIEUW: Deelautoconcept Top-10
Als extraatje bij het leaseonderzoek is dit jaar voor het eerst de Deelautoconcept Top-10 opgenomen in het totaalrapport. Dickmann: “We willen hiermee een eerste aanzet geven om inzicht te geven in deze nieuwe en vooralsnog wat ondoorzichtige sector.” Het onderzoek betreft de zogenaamde B2C-concepten; Greenwheels en MyWheels zijn hier de leidende partijen. “Gezien de toenemende belangstelling voor het delen van auto’s zullen we deze sector nadrukkelijk aan ons onderzoeksterrein blijven toevoegen.”

Het gehele rapport bevat uit 158 pagina’s en is te verkrijgen via aumacon.nl. Voor de totstandkoming van deze uitgave werd AUMACON ondersteund door zes vooraanstaande sponsorpartners: Allianz, BetterBe, CarWise, Total Energies, Vakgarage en VWE.

Dealer Group Top-100 EUROPE

European Dealer Group Top-100 active in 34 countries

In 2016 the Porsche Holding (Salzburg) sold the largest number new cars in Europe. The British Pendragon group and the Swiss Emil Frey group are the next followers. This and more follows from the new AUMACON Dealer Group Top-100 EUROPE, an extensive research amongst the 100 biggest car dealer groups in Europe. The report which is a good 240 pages long is presented today. Until 2013 this annual research was performed by the French market intelligence agency Autobiz, bur now the Dutch automotive specialist AUMACON has taken over.

Top-100 Dealer Groups are active in 34 European countries. France has 30 operating Top-100 groups, followed by Germany (26) and the United Kingdom (18). On the French market nearly all present Top-100 groups are domestic. The highest numbers of operating non-domestic groups can be found in Germany (7) and Hungary (6).

press release AUMACON Dealer Group Top-100 EUROPE >>>

table of contents >>>

Key issues in the research:

 • 100 Top dealer groups in geografical Europe
 • Report for general availability in high quality hardcopy and pdf
 • Data on Sales and finance, Strategy, ownership and network, Management and suppliers
 • Research partners: Autobiz Paris/Berlin and  University of Groningen
 • Sponsor partners: BCA and Total
 • Presentation: October 2017
 • Sample pages: ByMyCar (2 pages)

Buy here >>>

The Dealer Group Top-100 EUROPE research is sponsored by BCA Auctions and Total:

        total - kopie

researchpartners:

    rug

21 May

Ford internet-linked cars get sales ban in Germany in patent dispute

The ruling reflects tension as tech firms push automakers to pay royalties for technologies used in autonomous driving.

Read more
21 May

Mercedes to debut EV-focused MMA platform for 'entry luxury' models in 2024

Cars built on the new platform will have a higher profit margin than current smaller models. The first cars on the architecture will be full electric, but it can also support internal-combustion powertrains.

Read more
20 May

Mercedes Central, Eastern Europe boss von Kleinsorgen to speak at Automotive News Europe Congress

Wolfgang Bremm von Kleinsorgen, head of Mercedes-Benz in Eastern and Central Europe, will speak at this year's Automotive News Europe Congress in Prague on July 13-14.

Read more
Aumacon gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
accept2